Wersja offline Spis treści ]

Ilona Kordulska

Grafika z okładki

Zanim wejdziesz na drzewo
Poradnik prawny obrońcy środowiska

Wydawnictwo "Zielone Brygady"
Kraków 1999
WYDAWNICTWO "ZIELONE BRYGADY"
FUNDACJA WSPIERANIA INICJATYW EKOLOGICZNYCH
ELDONEJO "VERDAJ BRIGADOJ" - "GREEN BRIGADES" PUBLISHING HOUSE
ul. Sławkowska 12/24 (IV p.), PL-31-014 Kraków
tel. 48/12/4222264, 4222147, 4295332 w. 30, 29, 28
fax 4222264, 4222147, 4295332 w. 26, 22
tel. 0/603/363-721, SMS: 48603363721@text.plusgsm.pl
Internet: zb@zb.most.org.pl, http://www.most.org.pl/zb, ftp://ftp.most.org.pl/zb
konto: BOS S.A. O/Kraków nr 15401115-105428-27005-00 FWIE swift: code ebos pl pw

Kraków 1999

Wydanie I

Zanim wejdziesz na drzewo. Poradnik prawny obrońcy środowiska

Autorka: Ilona Kordulska

Fotografie: Stefan Figlarowicz

Wydawca:
Wydawnictwo "Zielone Brygady"
Sławkowska 12/24, 31-014 Kraków

Biblioteka "Zielonych Brygad" nr 34

Red. serii: Andrzej Żwawa

Korekta: Ryszard Skrzypiec, Viola Olender

Okładka: Jarosław Gach

Skład: Andrzej Żwawa

HTML: Agnieszka Misiak

Podziękowania dla
Daniela Baruchy, Władysława Dobrowolskiego, Rogera Jackowskiego, Ryszarda Skrzypca, Stanisława Zubka

Wydanie publikacji dofinansowane przez
Ministerstwo Ochrony Środowiska,
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

ISBN 83-87331-20-1