Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

Drogi Czytelniku


Niniejszy „Pakiet kampanijny” przedstawia, co zrobić by pomóc w rozwoju zrównoważonej gospodarki rolnej na szczeblu lokalnym. Przede wszystkim jest on skierowany do osób, które chcą się dowiedzieć, jak skutecznie przeprowadzić kampanię na rzecz rozwoju lokalnej, czyli zdrowej i smacznej żywności wyprodukowanej w tradycyjnych bądź ekologicznych gospodarstwach rolnych ale także do wszystkich, którym nieobojętne są społeczne i ekologiczne problemy naszego kraju i którzy swą wiedzą i zaangażowaniem pomogą wesprzeć lokalne rolnictwo i lokalnych producentów żywności.

Jeśli jesteś rolnikiem i chciałbyś, aby Twoja okolica, dom wyglądały inaczej, jeśli chcesz produkować zdrową, pozbawioną dodatków chemicznych żywność i jednocześnie godnie funkcjonować i zarabiać – przeczytaj ten tekst, zastanów się, które z przedstawionych w nim rozwiązań możesz zastosować sam, wspólnie z innymi producentami żywności lub organizacjami działającymi na Twoim terenie, zrób to i przekaż go dalej.

Jeśli jesteś osobą zaangażowaną w problemy społeczne i ekonomiczne naszego kraju, nie obcy Ci los naszego środowiska przyrodniczego, jesteś aktywny, pełen inwencji i woli działania, ten folder jest właśnie dla Ciebie. Przedstawione w nim pomysły i przykłady pomogą Ci rozpocząć kampanię w Twojej gminie, miasteczku czy wsi. Wystarczy, że pokażesz go kilku następnym osobom i razem, oddolnymi inicjatywami możecie ożywić miejsce Wam drogie i zbudzić nadzieję na lepsze jutro.

Jeśli zaś jesteś uczniem, studentem, działaczem organizacji młodzieżowej, podziel się z innymi zdobytą wiedzą, zastanów, co Ty (mieszkaniec miasta, miasteczka bądź wsi), mógłbyś zrobić na rzecz rozwoju lokalnej żywności. Bo możesz wiele. Zorganizuj spotkanie, załóż stowarzyszenie, lub po prostu zwróć uwagę na to, co kupujesz.

Jeśli jesteś zapracowany, masz dom i rodzinę na utrzymaniu, musisz dzieciom ugotować obiad i nie w głowie Ci myślenie o sytuacji ekologicznej i gospodarczej naszego kraju, jego dziedzictwie przyrodniczym i zużywających się zasobach naturalnych, pomyśl, że żyją w nim także ludzie pozbawieni możliwości zaspokajania swych podstawowych potrzeb, pogrążeni w bierności, nieświadomi swych perspektyw a nawet ogromnych szans. Pomóż im i sobie przełamać tę sytuację. Wystarczy, że w trakcie swych codziennych zakupów zwrócisz uwagę na etykietę. Zajmie Ci to kilkanaście sekund, a Twoje pieniądze będą miały szansę pozostać tam, gdzie powinny. Może właśnie dzięki tym kilku sekundom pomożesz niezbankrutować rolnikowi z pobliskiej wsi i przyczynisz się do zachowania jej pięknych, tradycyjnych walorów przyrodniczych?!?

Jeżeli natomiast, zastanawiasz się, dlaczego promocja lokalnej żywności, a więc tego co i jak jemy, to temat ważny, a do tego poruszany w ramach edukacji ekologicznej, warto podać następujący przykład. Brytyjskie towarzystwa ornitologiczne to najstarsze organizacje ekologiczne. Najstarsze a więc także najbardziej konserwatywne. Trudno je podejrzewać o nadużywanie pojęcia „ekologia”. Jednak od jakiegoś czasu te masowe organizacje zajmują się już nie tylko obserwowaniem i ochroną ptaków ale także… edukacją konsumencką. Promują lokalną żywność i włączają się w walkę z hipermarketami. Jest to wynik świadomości, że nie da się skutecznie chronić ptaków i ich siedlisk bez zmiany systemu produkcji i dystrybucji żywności. Nawozy sztuczne, chemiczne środki ochrony roślin, konserwowanie, pakowanie i transport żywności wpływają bezpośrednio i na ogromną skalę na całą przyrodę a więc i na ptaki.

Produkcja i dystrybucja lokalnej żywności, a także świadomość konsumentów, iż mogą i powinni brać czynny udział w jej upowszechnianiu i rozwoju są zagadnieniami o niezwykłej wadze nie tylko ze względów gospodarczych i społecznych, ale przede wszystkim środowiskowych.

Zatem oddajemy ten tekst w ręce tych wszystkich, którzy na co dzień mają do czynienia z żywnością, jej produkcją, przetwórstwem, sprzedażą, kupnem, spożywaniem, czyli w ręce NAS WSZYSTKICH.
Maria Huma