Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

EKOLOGIA NA KAŻDYM PRZEDMIOCIE – scenariusze zajęć dla szkoły podstawowej i gimnazjum

Konkurs rozstrzygnięty!

Kraków 14.12.2009
Protokół z posiedzenia niezależnej komisji konkursowej
konkursu na najlepszy scenariusz zainspirowany publikacją:
"EKOLOGIA NA KAŻDYM PRZEDMIOCIE"

1. W dniu 1.12.2009 zebrała się powołana przez organizatora konkursu – Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych – Komisja konkursowa w składzie:

- Elżbieta Gierek
- Agnieszka Romanik
- Iwona Zając

2. Członkowie Komisji dokonali wyboru spośród siebie przewodniczącego. Została nim Elżbieta Gierek.

3. Organizator konkursu przekazał Komisji do oceny 33 prace.

4. Podczas swej pracy Komisja stwierdziła, że wszystkie prace spełniają wymogi formalne, zgodnie z Regulaminem konkursu.

5. Komisja dokonała analizy i oceny merytorycznej wszystkich prac spełniających wymogi formalne w celu wybrania najlepszej pracy.

Kryteriami oceny było: wykorzystanie treści ekologicznych, innowacyjność, oryginalność, poziom merytoryczny, korelacja z treściami programowymi poszczególnych przedmiotów, dobór proponowanych metod i form pracy, przydatność załączników (karty pracy, rysunki itp.).

6. Jednomyślnie nagrodzone zostały dwie równorzędne prace konkursowe.

Są to prace:

a) Święto drzewa – autorka p. Wiesława Twardowska
b) Dobre rady na odpady – autorki pp. Jolanta Brodzińska i Maria Kowalczyk

Zgodnie z Regulaminem konkursu autorki najlepszych prac otrzymają nagrodę rzeczową o łącznej wartości 760 zł w postaci zestawu publikacji przydatnych do edukacji ekologicznej w szkole. Nagroda ta została ufundowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dodatkowo Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych ufunduje ze środków własnych nagrodę pieniężną o łącznej wartości 460 zł. Nagrody zostaną podzielone na pół pomiędzy autorki prac a) i b).

7. Dodatkowo Komisja wyróżniła cztery prace

a) Morze Bałtyckie jako zagrożone środowisko życia – autorka p. Henryka Sikora
b) Dlaczego trzeba sprzątać Ziemię – autorka p. Justyna Marcych
c) Las i jego mieszkańcy – autorka p. Beata Solarska
d) Hałas to mój wróg – autorka p. Izabela Rożenek

Wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie internetowej FWIE.

8. Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

9. Komisja zwróciła Organizatorowi konkursu wszystkie przekazane materiały wraz z niniejszym Protokołem.

Elżbieta Gierek - przewodniczący komisji
Agnieszka Romanik - członek komisji
Iwona Zając - członek komisji


Kraków 15.12.2009

Zarząd Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych przyjmuje do wiadomości decyzje zawarte w Protokole z posiedzenia niezależnej komisji konkursowej konkursu na najlepszy scenariusz zainspirowany publikacją: "Ekologia na każdym przedmiocie".

Andrzej Żwawa - Członek zarządu
Anna Mendel - Członek zarządu

Protokół – zobacz skan oryginału

EKOLOGIA NA KAŻDYM PRZEDMIOCIE
– scenariusze zajęć dla szkoły podstawowej i gimnazjum


pod redakcją Anny Gierek i Elżbiety Gierek

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych
Kraków 2009


Publikacja w formie książki i płyty CD pokazuje, że zagadnienia ekologiczne można prezentować w sposób przystępny i atrakcyjny nie tylko na lekcjach przyrody, biologii czy geografii, ale również historii, matematyki, języka polskiego i języków obcych, nie zaburzając układu treści programowych danego przedmiotu. Na 160 stronach i kolorowych wkładkach zawarto 50 scenariuszy: propozycje rozwiązań metodycznych dla klas I-III (w układzie blokowym) oraz scenariusze lekcji dla klas IV-VI szkoły podstawowej, a także dla gimnazjum. Są one zgodne z Podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i gimnazjum.

Adres wydawcy:
Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych
ul. Czysta 17/4, 31-121 Kraków
tel./fax (012) 631 57 31
biuro@fwie.eco.pl, fwie.eco.pl