Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

Ewa Gajuś-Lankamer, Anna Maria Wójcik, Małgorzata Grodzińska-Jurczak, Człowiek a środowisko. Program edukacji ekologicznej w gimnazjum (BZB 44)

Program opracowany w oparciu o podstawy programowe ścieżki edukacyjnej Edukacja ekologiczna w gimnazjum. Jego myślą przewodnią jest ukazywanie wpływu różnorodnej działalności człowieka na środowisko przyrodnicze (z głównym naciskiem na ścisłe relacje między stanem środowiska a zdrowiem człowieka). Obok założeń merytorycznych i organizacyjnych, celów edukacyjnych i struktury treści zamieszczono dokładny opis każdego z ośmiu bloków tematycznych. Publikacja wzbogacona charakterystyką wybranych procedur osiągania celów i propozycjami ewaluacji programu. Książka adresowana jest do nauczycieli gimnazjalnych. Autorki powyższych książek pracują w Zespole Edukacji Ekologicznej Instytutu Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Pracowni Dydaktyki Biologii Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie.

Ewa Gajuś-Lankamer, Anna Maria Wójcik, Małgorzata Grodzińska-Jurczak
Człowiek a środowisko. Program edukacji ekologicznej w gimnazjum
wydanie I
Wydawnictwo "Zielone Brygady"
Kraków 2005
ISBN 83-87331-62-7
format: A4, 32 str., ilustracje, kolorowa okładka
waga: 121 g
cena: 0 zł (bonus przy zakupie publikacji Co każdy uczeń... w proporcji 1 egz. płatny do 1 egz. bezpłatnego)