Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

Janusz Reichel, Czas Ziemi (BZB 57)

Książka zawiera na ogół krótkie teksty dotyczące myślenia i stylu życia w kontekście współczesnym i polskim. Traktuje m. in. o zaletach ekonomii w małej, bioregionalnej skali, o etyce poszanowania wszelkiego życia, wegetarianizmie, ideach Henryka Skolimowskiego, ekologii głębokiej, Ziemi jako Gai itp. Przenika ją myśl kierunku filozoficznego, któremu od lat siedemdziesiątych XX wieku nadaje się nazwę "ekofilozofii". Teksty mają charakter popularno-naukowych esejów. [...] Język książki - i to uważam za jej wyjątkową wartość - jest nie tylko komunikatywny, ale literacko elegancki, znamionujący pod tym względem rzeczywisty talent. [...] Książka jest oświecającą i promuje wysokie, a bardzo dziś potrzebne w naszym społeczeństwie, wartości etyczne. [...] dr hab. Konrad Waloszczyk

Janusz Reichel
Czas Ziemi
wydanie I
Wydawnictwo "Zielone Brygady"
Kraków 2006
ISBN 83-87331-73-2
format: A5, 100 str., kolorowa okładka
waga: 144 g
cena: 0 zł

nakład wyczerpany