Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

Lokalna żywność, globalna pomyślność. Pakiet kampanijny (BZB 53)

Jest to praktyczne uzupełnienie książki Powrót gospodarki żywnościowej do korzeni, opracowane na podstawie Local food, global prosperity. Action pack, International Society for Ecology and Culture, wzbogacone m.in. o przykłady i adresy z Polski, rozbudowujące wiedzę o ekonomicznych podstawach lokalności i o jej wpływie na środowisko. Recenzje, rekomendacje i fragmenty niniejszego Pakietu oraz książki Powrót gospodarki żywnościowej - zob. ZB nr 205 - 206, s. 67 - 71 [pdf] i ZB nr 195 - 196, s. 58 - 63 [pdf]. Wydaniu obu tych publikacji towarzyszył Festiwal Lokalnej Żywności

Lokalna żywność, globalna pomyślność. Pakiet kampanijny
wydanie I
Wydawnictwo "Zielone Brygady"
Kraków 2005
ISBN 83-87331-70-8
format: A4, 28 kolorowych str. w teczce
waga: 129 g
cena: 0 zł