Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

Lokalny recykling pieniądza (BZB 62)

okładka książki
 • Problemy rozwoju lokalnego a system obiegu pieniądza;
 • Pieniądz zastępczy;
 • Gospodarcze znaczenie pieniądza zastępczego. Definicja i cechy pieniądza zastępczego;
 • Klasyfikacja pieniądza zastępczego;
 • Historia i teraźniejszość pieniądza zastępczego (przykłady);
 • Pieniądz zastępczy w Cesarstwie Rzymskim;
 • Substytuty pieniądza w początkach osadnictwa na terenach dzisiejszych Stanów Zjednoczonych;
 • Pieniądz zastępczy na ziemiach polskich (ze szczególnym uwzględnieniem pierwszej połowy XX wieku);
 • Lokalny pieniądz zastępczy w formie deprecjonującej się waluty w czasach wielkiego kryzysu w Niemczech, Austrii i Stanach Zjednoczonych;
 • Lokalna waluta w argentyńskiej prowincji Salta;
 • Współczesne formy pieniądza zastępczego w Stanach Zjednoczonych;
 • Biznesowe platformy barteru wielostronnego;
 • LETS (Local Exchange Trading System);
 • Charakter pieniądza obsługującego LETS i elementy organizacyjne systemu;
 • Główne elementy konstrukcji systemu LETS;
 • LETS w roli pieniądza zastępczego;
 • Początki LETS;
 • LETS w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Nowej Zelandii, Australii, Wielkiej Brytanii, na kontynencie europejskim i w innych częściach świata, w Polsce;
 • Zalety oraz główne problemy praktyczne organizacji systemu pieniądza na wzór LETS;
 • Zalety LETS;
 • Problemy praktyczne LETS;
 • Pieniądz obsługujący systemy LETS;
 • Refleksje na temat przyszłości LETS;
 • Umowa uczestników LETS (Account-Holders’ Agreement);
 • Historia LET$HAWAII;
 • Historia LETS100 w Kanadzie;
 • Bibliografia;
 • Summary;
 • Recenzje.

Janusz Reichel
Lokalny recykling pieniądza
Wydawnictwo "Zielone Brygady"
Kraków 2007
ISBN 978-83-87331-82-5
format: A5, 144 str., kolorowa okładka
waga: 195 g
cena: 0 zł

nakład wyczerpany