Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

Małgorzata Grodzińska-Jurczak, Katarzyna Nieszporek, Marta Tarabuła-Fiertak, Co warto przedszkolakom o środowisku naturalnym opowiedzieć? Scenariusze zajęć dla sześciolatków (BZB 41)

Zestaw scenariuszy dotyczących zagadnień środowiskowych obejmujących m.in. zagadnienia ochrony gatunkowej zwierząt i roślin, dokarmiania zwierząt w zimie, gospodarki wodno-ściekowej oraz rolnictwa ekologicznego. Obok celu zajęć, celów operacyjnych, pomocy dydaktycznych, dokładnego opisu przebiegu zajęć, każdy ze scenariuszy wzbogacony jest informacjami odnośnie omawianej w nim tematyki. Publikacja zawiera także spis instytucji działających na polu edukacji ekologicznej w Polsce oraz strony internetowe serwisów ekologicznych. Wielką atrakcją książki jest wkładka z 48 kolorowymi zdjęciami roślin i zwierząt oraz plansza ze schematem oczyszczalni ścieków. Książka adresowana jest do nauczycieli oddziałów zerowych w przedszkolach lub szkołach. Autorki powyższych książek pracują w Zespole Edukacji Ekologicznej Instytutu Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Małgorzata Grodzińska-Jurczak, Katarzyna Nieszporek, Marta Tarabuła-Fiertak
Co warto przedszkolakom o środowisku naturalnym opowiedzieć? Scenariusze zajęć dla sześciolatków
wydanie I
Wydawnictwo "Zielone Brygady"
Kraków 2005
ISBN 83-87331-63-5
format: A4, 48 str., ilustracje, wkładka 24 str. kolorowe, dwie kolorowe plansze A3, kolorowa okładka
waga: 432 g
cena: 0 zł (bonus przy zakupie publikacji Co każdy przedszkolak... w proporcji 1 egz. płatny do 1 egz. bezpłatnego)