Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

Zaapeluj do Ministra Środowiska, by nie dopuścił do dewastacji przyrody Tatr

Zaapeluj do Ministra Środowiska, by nie dopuścił do dewastacji przyrody Tatr.

15 grudnia 2007 r. nastąpi oficjalne otwarcie zupełnie nowej kolei linowej
z Kuźnic na Kasprowy Wierch, która zimą będzie wwozić dwukrotnie więcej
ludzi w serce Tatr.

Wejdź na stronę Pracowni i wyślij list do Ministra Środowiska.

http://www.pracownia.org.pl/akcja/index.php?akcja=1

Sprawa ochrony Tatr i rozbudowy kolei na Kasprowy Wierch stanowi precedens
w skali kraju. Jest to największa inwestycja na terenie prawnie chronionym
w Polsce (Tatrzański Park Narodowy, rezerwat ścisły, Światowy Rezerwat
Biosfery, obszar Natura 2000), która została przeprowadzona bez zbadania
jej wpływu na bezcenną przyrodę Tatr i żyjące tam kozice, świstaki oraz
wiele innych gatunków roślin i zwierząt. Decyzję o rozbudowie kolei
zostały podjęte uznaniowo z pominięciem głosu społecznego (naukowców i
organizacji ekologicznych), a co najważniejsze z pominięciem prawa
krajowego i UE. Co istotne, dwie decyzje podjęte przez poprzedniego
ministra środowiska Jana Szyszko w sprawie rozbudowy kolei linowej zostały
uchylone przez sąd i uznane za bezprawne. Obecnie nadal toczą się
postępowania przed krajowymi sądami oraz rozpatrywana jest skarga
organizacji ekologicznych przez Komisję Europejską.

Przed laty, w 1935 r., kiedy kolej została oddana do użytku,
zaprotestowała cała Państwowa Rada Ochrony Przyrody podając się do dymisji
na czele z światowej sławy autorytetem Władysławem Szaferem. I Ty dziś
możesz zaprotestować przeciwko niszczeniu Polskiej bezcennej przyrody Tatr
i łamaniu prawa.

Tatrom grozi dewastacja! - Zaapeluj do Ministra Środowiska, Prof. Macieja
Nowickiego by podjął stosowne działania ochronne w sprawie kolei linowej
na Kasprowy Wierch.

Tatry są bezcenną wartością i dziedzictwem narodowym, którą należy chronić
na równi z Wawelem i Zamkiem Królewskim.

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
e-mail: biuro@pracownia.org.pl
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra
tel./fax: (+48) 33/ 8171468, tel. 33/ 8183153
http://www.pracownia.org.pl

Dla Rospudy: www.pracownia.org.pl/rospuda