BZB nr 1 - Ekorozwój 2020


RODZINA

Rodzina jest jednym ze stanów skupienia człowieka. Tak, jak różni są ludzie, tak różne są ich rodziny. Należy docenić tę różnorodność i spowodować odejście od dzisiejszego modelu rodziny i, co jest znacznie trudniejsze, zrezygnować z tworzenia "lepszego" modelu.

Po pierwsze: odchodzimy od modelu dzisiejszego. W tym celu:

To były posunięcia w obrębie PRAWA. Cała reszta to nasza świadomość.

NASZA ŚWIADOMOŚĆ:

Dotychczas robiłam wszystko, co wydawało mi się ważne, aby zlikwidować współczesny model rodziny. Ale co należy czynić albo czego nie należy robić, aby uchronić siebie przed jakimkolwiek nowym modelem? Ośmielę się napisać tu myśl następującą: jeżeli wszyscy będą postępować zgodnie z własnym sumieniem i rozumem, to wszystko zmierzać będzie ku dobremu, nie tylko "w domu", ale we wszystkich dziedzinach życia i działalności człowieka. Przyszła nasza praca polegać powinna na rozwinięciu tej myśli.

Inaczej "rodzinę" widzi piętnasto-, a inaczej pięćdziesięciolatek, co innego odczuwa kobieta, a co innego mężczyzna.

Tę próbę opracowania znakomicie wzbogacą Wasze opinie i spostrzeżenia.

Ewa Pukacz
Pieczyska 90,
62-874 Brzeziny


BZB nr 1 - Ekorozwój 2020 | Spis treści