BZB nr 1 - Ekorozwój 2020


WYDANIE SPONSOROWALI:

Fundacja im. Stefana Batorego, Flory 9, 00-586 Warszawa.

Fundacja "Ecobaltic", Jaśkowa Dolina 76, 80-286 Gdańsk.

Fundacja Ekologiczna "Silesia", Powstańców 41a, 40-950 Warszawa.

Instytut na rzecz Ekorozwoju, Krzywickiego 9, 02-078 Warszawa.

Regional Environmental Center, Milkós ter 1, 1035 Budapest, Hungary.

Wojewódzkie Biuro Poselsko-Senatorskie Unii Demokratycznej we Wrocławiu, Piłsudskiego 15/17 p. 16, 50-020 Wrocław.

DRUK SPONSOROWAŁA:

Fundacja Friedricha Eberta, Przedstawicielstwo w Polsce, Podwale 11, 00-252 Warszawa.

Złożono na sprzęcie komputerowym stanowiącym dar
Fundacji Marshalla - Environmental Partnership for Central Europe, Piłsudskiego 74/129, 50-020 Wrocław.


BZB nr 1 - Ekorozwój 2020 | Spis treści