BZB nr 11 - Zielony Hałas


WSTĘP

Niniejsza broszura zawiera teksty zespołów muzycznych, związanych z tzw. sceną niezależną hard core punk. Są to, rzecz jasna, teksty dotyczące problemów ekologii i praw zwierząt. Scena niezależna różni się od zwykłego biznesu muzycznego zarówno motywacjami, gdyż muzyka jest tutaj jedną z form przekazywania pewnych idei, nie zaś sposobem na zarabianie pieniędzy (co przejawia się choćby w o wiele niższych cenach jej produktów), jak i podejściem do poruszanych problemów - wielu z jej uczestników aktywnie wciela w życie głoszone poglądy. Ekologia i prawa zwierząt nie są jedynymi tematami poruszanymi przez owe zespoły, oscylują one wokół wielu aspektów życia, dotyczą m.in. zagrożeń jednostki przez faszyzm, rasizm, nietolerancję czy działanie systemów politycznych czy ekonomicznych, przeciwstawiają się wyzyskowi człowieka, występują w obronie prześladowanych, a muzyka staje się tutaj bronią w walce o lepszy świat.

Nieprzygotowanego Czytelnika mogą dziwić niektóre sformułowania, zawarte w tekstach. Są one elementem przekonania, że o rzeczach negatywnych nie zawsze można mówić w łagodny sposób.

Zdaję sobie sprawę, że niniejszy tomik nie zawiera wszystkich tekstów dotyczących omawianych tematów, gdyż nie mam kontaktu z wszystkimi zespołami czy wydawnictwami. Proszę więc o przysyłanie na adres ZB podobnych materiałów przez wszystkich zainteresowanych. Wszystkim Czytelnikom, chcącym nawiązać kontakt z zespołami, bądź poznać inne formy aktywności, mieszczące się pod pojęciem sceny niezależnej podaję szereg adresów kontaktowych do niemal wszystkich zespołów i osób, zajmujących się różnoraką działalnością z nią związaną. Kapele i ich teksty są zaprezentowane w kolejności alfabetycznej.

Składam serdeczne podziękowania Piotrkowi "Piszpuntowi" Rachwalskiemu z Wągrowca za pomoc w przygotowaniu niniejszej broszury.

Remik Okraska


BZB nr 11 - Zielony Hałas | Spis treści