BZB nr 14 - Baśń Czereśniowa. Duchowa poezja Ziemi


INFORMACJA BIBLIOGRAFICZNA

Wiersze Erwina Kruka pt. Wyjdź naprzeciw, Niebo, ziemia i *** [Choć ze mną] pochodzą z tomu Moja Północ (Pojezierze 1977) a Ślady z tomu Zapisy powrotu (PIW 1969).

Wiersze Jadwigi Badowskiej pochodzą z tomu Dęby Rogalińskie. Kverkoj en Rogalin (Goślińskie Towarzystwo "Obywatel" 1994)

Wiersze Szakalisa, Puszczyka i Pącha pochodzą z pisma "Jantar. Myśl pradawnej tożsamości" oraz Artura Urbańskiego pt. Zaklęcie na zwątpienie, Wici, ...zatęstkiły białe kły).

Wiersze Grzegorza Kozłowskiego pochodzą z antologii Zielony Śpiew Ziemi (Biblioteka Tawacinu nr 15, Poznań 1988)

Wiersze Mari Głowackiej ukażą się w zbiorze pt Impresje z Arizony nakładem wydawnictwa Miniatura w Krakowie.

Wiersz Marka Grzesia pochodzi z biuletynu ekologicznego TOK nr 2 (Lublin, 4'95)

Ilustracje Beaty Tarnawy pochodzą z Kwartalnika "Gaja"

Ilustracje Janusza Reichela i Marka Cichomskiego z Zielonych Brygad. Pisma Ekologów.


BZB nr 14 - Baśń Czereśniowa. Duchowa poezja Ziemi | Spis treści