BZB nr 15 - Droga Pokoju Indian Hopi i inne tradycje


DZIESIĘĆ INDIAŃSKICH PRZYKAZAŃ

  1. Bądźcie blisko Wielkiego Ducha.
  2. Szanujcie się wzajemnie.
  3. Pomagajcie sobie wzajemnie.
  4. Bądźcie uczciwi.
  5. Róbcie to co jest prawe.
  6. Utrzymujcie swoje ciało i umysł w zdrowiu i sile.
  7. Miejcie szacunek dla Ziemi i wszystkich form życia.
  8. Dbajcie o samych siebie i nie bądźcie zależni od nikogo.
  9. Dzielcie się swą pracą dla dobra innych.
  10. Dbajcie o dobro wszystkich - współpracujcie ze sobą.
rysunek

Indiańskie kultury i religie były różnorodne i głównie oparte na ustnej tradycji przekazu. Dziesięć Indiańskich Przykazań podanych powyżej nie rości sobie prawa do takiego samego autorytetu i uznania, jakie posiada "Dziesięć Przykazań" ze Starego Testamentu. Zostały one sformułowane przez Johna Woodenlegs, z plemienia Północnych Czejenów, który urodził się w 1858 roku. Poprzez te "przykazania" chciał wyrazić podstawowe zasady religijnego myślenia Indian. Był przekonany, że ci którzy praktykują te "przykazania" kroczą zachowując tradycyjne wartości Indiańskiej Drogi Życia. (R.Kaiser "This Land is Sacred")


BZB nr 15 - Droga Pokoju Indian Hopi i inne tradycje | Spis treści