BZB nr 15 - Droga Pokoju Indian Hopi i inne tradycje


NOTA O AUTORCE

Maria Głowacka ukończyła studia biologiczne i filozoficzne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Przebywała na stypendiach we Włoszech (1992) i Stanach Zjednoczonych (1993-1994). Wraz z Polsk± Grup± Ozonow±, której jest koordynatork±, uczestniczyła w wielu międzynarodowych projektach ekologicznych m.in. "Ozone Project - Young Reporters", "Rescue Mission - Planet Earth". Zajmuje się dawn± tradycj± i kultur± Indian Południowego Zachodu Ameryki Północnej. Opublikowała zbiór wierszy pt. "¦wiatło pustyni" oraz tłumaczenie wierszy Williama Langa "Miękki Deszcz" (Wydawnictwo "Miniatura" z Krakowa).


BZB nr 15 - Droga Pokoju Indian Hopi i inne tradycje | Spis tre¶ci