BZB nr 15 - Droga Pokoju Indian Hopi i inne tradycje


LESLIE MARMON SILKO

BIAŁY CZŁOWIEK
OCZAMI INDIAN AMERYKAŃSKICH

[...] oddalili się od Ziemi
[...] oddalili się od Słońca
[...] oddalili się od roślin i zwierząt

Nie widzą żadnego życia
Kiedy patrzą
Widzą tylko przedmioty

Świat jest dla nich martwą rzeczą
Drzewa i rzeki nie są żywe
Góry i kamienie nie są żywe
Jeleń i niedźwiedź są przedmiotami
Oni nie widzą żadnego życia

Oni się boją
Oni się boją świata
Oni niszczą to czego się boją
Oni boją się samych siebie

Wiersz pochodzi z książki "This Land is Sacred" R.Kaisera.

Ogólne informacje

Według danych Biura d/s Indian na terenie Stanów Zjednoczonych mieszka 280 plemion indiańskich. Indianie stanowią 1% wszystkich mieszkańców a ich ziemie zajmują 2% powierzchni kraju. Mówią 250 językami; niektóre z tych języków są znane tylko kilku ludziom, inne jak język Navajo czy Cherokee (Cziroke) są używane przez wiele tysięcy ludzi. Indianie zostali uznani za obywateli USA 2 czerwca 1924 roku. Arizona i Nowy Meksyk były ostatnimi dwoma stanami, które przyznały Indianom prawo do głosowania.


BZB nr 15 - Droga Pokoju Indian Hopi i inne tradycje | Spis treści