BZB nr 17 - Niemi szamani


Rysunek autora

ROBERT DROBYSZ

Urodzony w 1968, uczestnik działań "Pracowni na rzecz Wszystkich Istot" w Nowym Sączu. Zajmuje się publicystyką społeczno-kulturalną. Uprawia również krytykę na łamach prasy ekologicznej. Publikował w prasie II obiegu, a po 4 VI 1989 w loklanych mediach.

Debiut poetycki w 1993 r. Jego wiersze ukazły się w "Informatorze PNRWI", "Dzikim Życiu", "Rosynancie", "Zielonych Brygadach" i antalogii poezji ekologicznej "Z ziemi moja radość".


BZB nr 17 - Niemi szamani | Spis treści