BZB nr 20 - Podstawy obywatelskiego nieposłuszeństwa


PRZEDMOWA
DO WYDANIA ANGIELSKIEGO

Pierwszy raz na "drogę oporu" natknąłem się w trakcie ostatniego etapu międzynarodowego marszu pokoju, w którym brałem udział przez dwa tygodnie. Spotkałem wtedy ludzi żyjących ideami i ideałami, które dopiero wtedy zaczynałem pojmować w wyniku moich całkiem prywatnych poszukiwań. Podczas, gdy starałem się stworzyć dla siebie mały lecz własny kąt, ci zdumiewający ludzie łączyli się ze sobą w celu stworzenia społeczności, w której wszyscy mogliby znaleźć schronienie. Widziałem ich wspierających się nawzajem, widziałem idee, w które byli zaangażowani. Postrzegałem ich jako luźno związaną ze sobą, czasami kłótliwą, ale zawsze fascynującą rodzinę działaczy na rzecz pokoju. Zebrali się oni tego roku aby marzyć, trudzić się, cieszyć, czasem płakać w trakcie tworzenia spokojniejszego i kochającego się świata. Jakże zdumiało mnie to, że ta różnorodna grupa miała tak wiele wspólnych przeżyć, że utworzyło to wręcz odmienną, bogatą kulturę. Była ona częścią rozwijającego się ruchu pacyfistycznego o długiej i wspaniałej historii.

Od czasu , kiedy spędziłem wśród tych ludzi dwa tygodnie, razem z nimi maszerując dla dobra świata, zacząłem bardziej doceniać społeczności działające na rzecz pokoju, w których sami możemy się znaleźć.

Kiedy po raz pierwszy spotkałem Pera Herngrena, trzymał w ręce magnetofon i zachęcał uczestników marszu do głośnego wypowiadania własnych refleksji na temat marszu i ruchu na rzecz pokoju w ogóle. W małym holenderskim zakonie zebrał on międzynarodową grupę pięćdziesięciu przeciwników przemocy w celu wymiany doświadczeń.

Podstawy obywatelskiego nieposłuszeństwa stanowią zbiór tych i innych jeszcze opowieści. Per przemierzył trzy kontynenty badając różne formy stawiania oporu, które opisał w książce wraz ze swymi osobistymi doświadczeniami z rodzinnej Skandynawii, a także Ameryki Północnej.

Martin Kelley
w imieniu New Society Publishers, 23.1.93


BZB nr 20 - Podstawy obywatelskiego nieposłuszeństwa | Spis treści