BZB nr 27 - Silva rerum. Ekologiczne miscellanea


ERRATA

Serdecznie przepraszamy Czytelników i Autorów wszystkich tekstów w Silva rerum, w których pojawiły się błędy. Poniższa errata obejmuje ważniejsze błędy stwierdzone już po wydrukowaniu niniejszej publikacji.

(red.)

STRONA LINIA*) JEST POWINNO BYĆ
22 motto (8g) Krzysztof Kamil Norwid Cyprian Kamil Norwid
28 14g formy reformy
28 16g społecznej ekspansji społeczne i ekspansję
28 18g transcendentalistów przez transcendentalistów
28 12d weganie wegetarianie
29 16g w sposób współczesnych w sposób życia współczesnych
30 13g Nie mogę Nie mogą
30 18g swoim stylem pogłębia swoim stylem życia pogłębia
30 20g trudno łatwo
32 wstęp (4d) dzieła działania
35 20-22g brak zaznaczenia cytatu "Ludzie... kuchennym."- cytat
35 1d nieszczęściu niszczeniu
39 21d powstrzymaniu podtrzymaniu
40 12g przyszłości przeszłości
41 12d ekomania ekonomanią
41-42 przypisy   60 w tekście - 62 pod tekstem, 61 - to 60, 62 - to 61
47 14d przesłaniach przesłankach
49 11d bądź to traktowanej bądź to
51 12g tego ostatniego tych ostatnich
51 12g w małych kupowanie w małych
327 8g destrukcja destrukcją
328 rys. 3 legenda jest mało czytelna Zmiany proporcjonalne, rok 2000 = 1
328 4d środowisk środowiska
329 rys. 4 kraje rozwinięte kraje rozwijające się
329 2g prognozy, jest prognozy, zwykło twierdzić, że rozwój ekonomiczny jest
329 14g rozwijajaecego Rozwijającego
329 14-21g brak zaznaczenia cytatu "gdy... populacji". - cytat
323 4 g 30 blon$ miało być "bln" , ale powinno być mld, bo miliard Amerykanie nazywają "billion"

*) g - od góry, d - od dołu
BZB nr 27 - Silva rerum. Ekologiczne miscellanea | Spis treści