BZB nr 27 - Silva rerum. Ekologiczne miscellanea


Drodzy Czytelnicy!

Z przyjemnością oddajemy w Wasze ręce nową publikację Wydawnictwa "Zielone Brygady" wydaną w serii książkowej pt. Biblioteka "Zielonych Brygad". Różni się ona od dotychczasowych swym tematem - a właściwie wielotematycznością. Jest bowiem składanką różnotematycznych (oczywiście zawsze dotykających centralnego dla nas zagadnienia, jakim jest szeroko pojęta ekologia) tekstów licznych autorów. Łączy je przede wszystkim jedno: przez swój ponadczasowy charakter zawsze musiały ustępować w miesięczniku "Zielone Brygady. Pismo ekologów" tekstom bardziej bieżącym, pilnym - a więc wszelkim zapowiedziom, sprawozdaniom, raportom, polemikom i ogłoszeniom. Niekiedy trwało to nawet kilka miesięcy! Z jednej strony cieszy ilość dobrych materiałów, które otrzymujemy do druku, z drugiej martwi, że tylko część z nich może się ukazać, i to nie od razu. Aby więc dać autorom możliwość wypowiedzenia się, a Czytelnikom zapoznania się z wieloma ważkimi tematami - wydaliśmy tę oto książkę. Myślę, że inny - niż jest to możliwe w przypadku miesięcznika - układ graficzny rekompensuje jakoś straty związane z tym, że teksty te musiały tak długo czekać, aby dotrzeć do Czytelników.

I jeszcze słowo o tytule. Jak podaje Encyklopedia wiedzy o książce: silva rerum (łac. = las rzeczy), książka rękopiśmienna zawierająca zbiór materiałów z różnych dziedzin, wpisanych bez systematycznego porządku. W skład rękopisów określanych jako s.r. wchodzą najczęściej drobne teksty literackie (wiersze, fraszki, notatki z lektury, przepisy lekarskie i kulinarne, zapiski bieżące (osobiste, polityczne, gospodarcze) itd. S.r. jest jedną z typowych form rpsu XVII-XVIII w.

Niech więc wyrastają nowe silvy - zapraszam do lasu!

Andrzej Żwawa


Encyklopedia wiedzy o książce, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1971.
BZB nr 27 - Silva rerum. Ekologiczne miscellanea | Spis treści