BZB nr 29 - W poszukiwaniu sprawiedliwości. Obywatelskie nieposłuszeństwo - filozofia i działanie


Książka R. Skrzypca: W poszukiwaniu sprawiedliwości. Obywatelskie nieposłuszeństwo - filozofia i działanie prezentuje, systematyzuje i przyczynia się do lepszego zrozumienia zagadnień obywatelskiego nieposłuszeństwa - kategorii podstawowej dla funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego i tzw. demokracji poszerzonej (tj. uwzględniającej prawa i aspiracje mniejszości); jednocześnie zaś mało w piśmiennictwie polskim popularnej i rozpoznanej teoretycznie (choć coraz częściej występującej w praktyce życia społecznego). Książka R. Skrzypca umożliwia czytelnikowi zrozumienie sensu obywatelskiego nieposłuszeństwa oraz jego - nie zawsze jednoznacznych granic.

Zakres podjętej problematyki, jak i forma pracy przesądzają, że książka może być przydatna zarówno dla teoretyków i "praktyków" demokracji (polityków, działaczy trzeciego sektora, uczestników ruchów i protestów społecznych, dziennikarzy, samorządowców itp.), jak i dla przeciętnego czytelnika chcącego pogłębić swą wiedzę na temat otaczającej go rzeczywistości (np. zrozumieć mechanizmy i demokratyczny sens wielu pojawiających się konfliktów i protestów społecznych). Praca może być również przydatna dla studentów nauk społecznych, filozofii, prawa itp.

Praca jest pierwszą monografią nieposłuszeństwa obywatelskiego dokonaną przez polskiego autora.

dr hab. Piotr Gliński
Kierownik Zakładu Społeczeństwa Obywatelskiego IFiS PAN,
Profesor Uniwersytetu w Białymstoku


BZB nr 29 - W poszukiwaniu sprawiedliwości. Obywatelskie nieposłuszeństwo - filozofia i działanie | Spis treści