BZB nr 3 - Trzeci świat. Bankructwo kilku mitów


TEKSTY:

DARK DIAMONDS III/IV
Postcards From The Haunted bazaar.
Published by Dark Diamonds Publications
Andrew James Cocker
1 St. John's View
Boston Spa
Wetherby, West Yorkshire
LS23 6NQ
Twisted Vision Graffix Production
1990/91

ILUSTRACJE:

"Sennaciulo" 11/90 (s. tytułowa), 12/90 (s. 11), 10/91 (s. 28)
A SEED: special joint campaign issue April'92 (s. 6),
extra issue February'92 (s. 8, 9, 12, 16, 26), 8/92 (s. 15)
"News from Irene" May'92 (s. 29, 30
naklejka wydana przez grupę ekologiczną z Kolbuszowej (s. 19)

Dziękuję Skamanowi za zwrócenie naszej uwagi i nawiązanie kontaktu
z pismem "Dark Diamonds"

Andrzej Żwawa


BZB nr 3 - Trzeci świat. Bankructwo kilku mitów | Spis treści