BZB nr 30 - Z Unią lub bez Unii. Stosunek ekologicznych organizacji pozarządowych do integracji europejskiej


OD AUTORA:

Niniejsza publikacja powstała podczas mojego pobytu w Central European University w Budapeszcie w roku akademickim 98/99. Chciałbym podziękować wszystkim, dzięki którym mogłem spędzić ten niezwykle inspirujący rok w Budapeszcie, w tym przede wszystkim Panu Georgowi Sorosowi za pomysł powołania (i sfinansowania) tak niezwykłej instytucji, jaką jest CEU. Szczególnie gorące podziękowania należą się mojej żonie, która pomimo dzielącej nas odległości, dzielnie wspierała mnie w studiowaniu i w pracy.

Jeżeli ktoś z Państwa znajdzie czas, aby podzielić się ze mną uwagami na temat książki, proszę o kontakt pod adresem: tomasz@fz.most.org.pl


BZB nr 30 - Z Unią lub bez Unii. Stosunek ekologicznych organizacji pozarządowych do integracji europejskiej | Spis treści