BZB nr 30 - Z Unią lub bez Unii. Stosunek ekologicznych organizacji pozarządowych do integracji europejskiej


Praca T. Perkowskiego jest [...] syntetycznym raportem z badań nad stosunkiem polskich organizacji ekologicznych do procesu integracji europejskiej. Temat jest ważny, zarówno z uwagi na proces integracji, jak i jego [...] aspekt ekologiczny, który budzi często szereg wątpliwości, uznawany jest za istotny problem w integracji (i to po obu stronach tego procesu [...]) [...] posiada bardzo duży walor informacyjny, obala stereotypy, dostarcza rzetelnej wiedzy: m.in. okazuje się, że wbrew spektakularnym działaniom radykałów, zdecydowana większość polskich organizacji ekologicznych opowiada się za integracją z Unią (pod pewnymi, "ekologicznymi" warunkami).

Jej odbiorcami powinni być przede wszystkim dziennikarze, politycy, działacze pozarządowi itp. Partnerom zachodnim [...] uzmysławia to, czego mogą się spodziewać po polskich pozarządowych elitach ekologicznych.

dr hab. Piotr Gliński
Kierownik Zakładu Społeczeństwa Obywatelskiego IFiS PAN,
Profesor Uniwersytetu w Białymstoku


BZB nr 30 - Z Unią lub bez Unii. Stosunek ekologicznych organizacji pozarządowych do integracji europejskiej | Spis treści