Wersja offline Spis treści ]

WOJOWNICY TĘCZY

Grafika z okładki

Historia Greenpeace'u

opracowanie
Tomasz Perkowski

Wydawnictwo "Zielone Brygady"
Kraków 1999WYDAWNICTWO "ZIELONE BRYGADY"
FUNDACJA WSPIERANIA INICJATYW EKOLOGICZNYCH
ELDONEJO "VERDAJ BRIGADOJ" - "GREEN BRIGADES" PUBLISHING HOUSE
ul. Sławkowska 12/24 (IV p.), PL-31-014 Kraków
tel. 48/12/4222264, 4222147, 4295332 w. 30, 29, 28
fax 4222264, 4222147, 4295332 w. 26, 22
tel. 0/603/363-721, SMS: 48603363721@text.plusgsm.pl
Internet: zb@zb.most.org.pl, http://www.most.org.pl/zb, ftp://ftp.most.org.pl/zb
konto: BOS S.A. O/Kraków nr 15401115-105428-27005-00 FWIE swift: code ebos pl pw

Kraków 1999

Wydanie I

Opracował: Tomasz Perkowski tomasz@fz.most.org.pl

Na podstawie Michael Brown i John May "The Greenpeace Story" (Dorling Kindersley, 1991)

Wydawca:
Wydawnictwo "Zielone Brygady"
Sławkowska 12/24, 31-014 Kraków

Biblioteka "Zielonych Brygad" nr 33

Red. serii: Andrzej Żwawa

Korekta: Ryszard Skrzypiec, Viola Olender

Okładka, skład: Marcin Kałuża

Zdjęcia: Greenpeace International ©

Podziękowania:
Daniel Barucha, Paweł Głuszyński, Marcin Hyła, Elkie Jordans, Iza Kołacz, Ilona Kordulska, Iza Kruszewska, Ryszard Skrzypiec, Darek Szwed, Barbara Skupińska.

Wydanie publikacji dofinansowane przez
Ministerstwo Ochrony Środowiska,
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

ISBN 83-87331-19-8