Margrit Kennedy
Pieniądz wolny od inflacji i odsetek
Jak stworzyć środek wymiany
służący nam wszystkim i chroniący Ziemię?

ISBN 83-87331-48-1

Wydawnictwo "Zielone Brygady"
Kraków 2004Pakunek z całą książką:
http://zb.eco.pl/bzb/39/pdf/bzb39pdf.zip [1,78MB]

Okładka - przód (JPEG):
http://zb.eco.pl/bzb/39/pdf/okladka_przod.jpg [80,3KB]
Okładka - tył (JPEG):
http://zb.eco.pl/bzb/39/pdf/okladka_tyl.jpg [118KB]


Strona tytułowa
http://zb.eco.pl/bzb/39/pdf/tytulowa.pdf [61,5KB]
Od wydawcy
http://zb.eco.pl/bzb/39/pdf/wydawca.pdf [38,8KB]
Podziękowania autorki / Spis treści / Wstęp
http://zb.eco.pl/bzb/39/pdf/spis.pdf [54KB]
1. Cztery zasadnicze nieporozumienia dotyczące funkcji pieniądza
http://zb.eco.pl/bzb/39/pdf/rozdzial1.pdf [265KB]
- Nieporozumienie nr 1: Jest tylko jeden rodzaj wzrostu
- Nieporozumienie nr 2: Odsetki płacimy tylko wtedy, gdy zaciągamy pożyczkę pieniężną
- Nieporozumienie nr 3: Obecny system monetarny służy wszystkim w tym samym stopniu
- Nieporozumienie nr 4: Inflacja jest integralną częścią każdego systemu monetarnego

2. Tworzenie pieniądza wolnego od inflacji i odsetek
http://zb.eco.pl/bzb/39/pdf/rozdzial2.pdf [103KB]
- Zastąpienie oprocentowania opłatą cyrkulacyjną
- Pierwsze eksperymenty modelowe
- Potrzeba reformy własności ziemskiej
- Potrzeba reformy systemu podatkowego

3. Kto zyskiwałby na nowym systemie monetarnym?
http://zb.eco.pl/bzb/39/pdf/rozdzial3.pdf [543KB]
- Korzyści ogólne
- Luki systemu monetarnego
- Zalety dla regionu lub kraju, który wprowadziłby te zmiany jako pierwszy
- Bogaci
- Biedni
- Kościoły i grupy wyznaniowe
- Handel i przemysł
- Rolnicy
- Ekolodzy i artyści
- Kobiety

4. Lekcje, których dostarcza historia
http://zb.eco.pl/bzb/39/pdf/rozdzial4.pdf [76,3KB]
- Pieniądz brakteatowy w Europie średniowiecznej
- Republika weimarska i standard złota

5. Reforma monetarna w kontekście ogólnoświatowych przemian: przykład możliwej zmiany
http://zb.eco.pl/bzb/39/pdf/rozdzial5.pdf [88,1KB]
- Ewolucja zamiast rewolucji
- Rozwiązania możliwe w niedalekiej przyszłości
- Opłata postojowa tworzy system pieniądza neutralnego

6. Co można zrobić w okresie przejściowym
http://zb.eco.pl/bzb/39/pdf/rozdzial6.pdf [53,7KB]
- Pogłębianie wiedzy, upowszechnianie zagadnienia
- Sponsorowane modele eksperymentalne
- Zapoczątkowanie systemu lokalnej wymiany handlowej
- Wspieranie etycznego inwestowania

7. Współczesne przykłady praktyczne: zalążki nowej ekonomii
http://zb.eco.pl/bzb/39/pdf/rozdzial7.pdf [116KB]
- LETS
- Sieć WIR i jej podobne stowarzyszenia
- Bank Spółdzielczy J.A.K.
- Zalety i wady systemu alternatywnego pieniądza i pożyczek

Dodatki
http://zb.eco.pl/bzb/39/pdf/dodatki.pdf [135KB]
- Literatura
- Spis rysunków
- Organizacje
- Czasopisma
- Polskie kontakty
- Recenzje
- O książce

Oferta ZB
http://zb.eco.pl/bzb/39/pdf/ofertazb.pdf [264KB]

Księgarnia internetowa: http://zb.eco.pl/ksiegarnia/


Kontakt z wydawcą:
Wydawnictwo "Zielone Brygady"
ul. Sławkowska 12 (III p.), PL 31-014 Kraków
tel./fax 48 12 4222264, 4222147, GSM 0 603363721
WWW: http://zb.eco.pl E-mail: zb@eco.pl GG: 210891 status GG
Redaktor serii: Andrzej Żwawa


Dofinansowano ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Krakowie
http://www.wfos-krakow.eco.plEKO-SERWER
darmowe oraz płatne konta WWW, e-mail, listy dyskusyjne
MOST.org.pl http://www.most.org.pl ECO.pl http://www.eco.pl