BZB nr 5 - Modlitwa do drzewa


Jerzy Oszelda - urodzony 13.4.50 w Cieszynie, poeta i publicysta. Z natury domator i... obieżyswiat. Absolwent wydziału Pedagogiki Pracy Kulturalno-O¶wiatowej filii Uniwersytetu Sląskiego w Cieszynie. Członek Stowarzyszenia Buddyzmu Tybetańskiego w Polsce (Karma Kagyu), Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Indyjskiej, Stacji Edukacji Ekologicznej "Pracownia na rzecz Wszystkich Istot", Klubu "GAJA", Polskiego Oddziału Międzynarodowego Towarzystwa Uniwersalistycznego, Polskiego Towarzystwa Higieny Psychicznej oraz Klubu Literackiego "Nadolzie".

Swoje wiersze drukował m.in. w "Drodze Zen", "Smoku Wadżry", "Wolnym Tybecie", "Zielonych Brygadach" i innych wydawnictwa ekologicznych, w prasie regionalnej oraz w almanachu XXI Krakowska Noc Poetów, Kraków 1993.


BZB nr 5 - Modlitwa do drzewa | Spis tre¶ci