BZB nr 5 - Modlitwa do drzewa


ZIELONE BRYGADY


PISMO EKOLOGÓW

Wydział Chemii UJ, Ingardena 3/100, 30-060 Kraków, tel. 12/336377 w. 234, fax 12/340515, 226306, 216460, tlx 0322297 UJ PL

konto: FWIE - "Zielone Brygady", nr 630106-105428-132 BOS SA O/Kraków

Co miesiąc informacje nie tylko z zakresu ekologii, ochrony srodowiska i przyrody ale też: wegetarianizm, feminizm, antymilitaryzm, anarchizm, New Age.

"Zielone Brygady" ukazują się co miesiąc od maja'89 po polsku i co kwartał po angielsku od jesieni'89 (jako "Green Brigades. Ecologists Paper").

W "Bibliotece 'Zielonych Brygad'" wydano także zeszyty: "Ekorozwój 2020" (10 tys. zł), "Teatr mój widzę ekologiczny" (7 tys. zł) oraz "Trzeci świat. Bankructwo kilku mitów" (6 tys. zł) oraz "Uprawnienia organizacji społecznych w dziedzinie ochrony środowiska" (5 tys. zł).

Ponadto ukazały się: "Informacja o eksperymentach przeprowadzanych na zwierzętach w przemysle kosmetycznym" (2,5 tys. zł), "Cztery nowe grupy pokarmów" (nakład wyczerpany), oraz w języku rosyjskim o prawach zwierząt (nakład wyczerpany).

Cena wydania polskiego wynosi 6 tys. zł (w prenumeracie krajowej dla osób prywatnych 5 tys. a dla instytucji 10 tys. zł), a angielskiego 18 tys. (36 tys. dla instytucji).

Jest też możliwosć zakupienia starych numerów na dysku.

Pieniądze należy wpłacać na konto z dokładnym zaznaczeniem na odwrocie przekazu czego wpłata dotyczy (w przeciwnym razie traktujemy wpłatę jako dotację).

Na listy bez zaadresowanej koperty zwrotnej z naklejonym znaczkiem nie odpowiadamy.

Prenumeratę można zacząć w dowolnym momencie (od bieżącego numeru). Nie należy jednak wpłacać na stare numery ani na broszurki bez uzgodnienia z redakcja gdyż ich naklad może okazać się wyczerpany.


BZB nr 5 - Modlitwa do drzewa | Spis treści