BZB nr 6 - Klejnot spełniający wszelkie życzenia


O MEDYTACJI... I NIE TYLKO

Jesienią 1987r., podczas samotnej żeglugi po Oceanie Spokojnym, zginął tragiczną śmiercią Robert DeRopp, autor słynnej książki kontrkultury lat 60-tych "Master Game". Z wykształcenia biolog (doktorat Uniwersytetu w Oxfordzie) zajmował się badaniem rozwoju komórek i procesów rakotwórczych. Pod koniec życia wycofał się w życie pustelnicze do swojej posiadłości w Płd. Kalifornii.

W swej ostatniej książce "Self-Completion" wydanej pośmiertnie w wydawnictwie Gateway w 1988r. wylicza osiem syndromów podstawowych zaburzeń na drodze duchowej. Są to:

  1. jałowe rozmyślania i dyskusje na tematy duchowe,
  2. fanatyczna i ślepa wiara w jakąś doktrynę i nauczyciela,
  3. przekonanie o jakiejś własnej misji do spełnienia w świecie,
  4. podporządkowanie się jakiejś organizacji, jej hierarchii i dogmatyzmowi,
  5. szukanie poprzez praktykę duchową jakichś osobistych korzyści,
  6. przeświadczenie, że dyscyplinie duchowej powinien towarzyszyć jakiś superwysiłek i "zgrzytanie zębami jak podczas wspinaczki na Mt. Everest",
  7. uczestniczenie w niedzielnych celebracjach i nabożeństwach,
  8. nigdy nie kończące się polowanie na "sekret" i "wtajemniczenie" mistrza.

Michael Murphy, który zainspirowany ideami Śri Aurobindo wspólnie z Richardem Price założył Instytut Esalen w Kalifornii, w swej książce "The Future of the Body" pisze o niedostrzeganych na ogół niebezpieczeństwach duchowych praktyk. Mogą one bowiem, według niego, wzmacniać, a nie osłabiać, szkodliwe indywidualne nawyki, podtrzymywać i wzmacniać szkodliwe przeświadczenia i poglądy, a także ograniczać proces wewnętrznej integracji poprzez zaszczepianie w podświadomości szczególnego rodzaju archetypów.

Warto wspomnieć, że Murphy jest także autorem powieści "An End to Ordinary History", której bohaterem jest ambitny, młody naukowiec amerykański przebywający w ZSRR, gdzie zaprzyjaźnia się z agentem KGB rozdartym pomiędzy budzącą się w nim świadomością duchowej transcendencji, a wiernością swoim komunistycznym ideałom. Na marginesie odnotujemy, że Murphy wraz z żoną stworzyli w Esalen program wymiany rosyjsko-amerykańskiej (tzw. "Soviet-American Exchange Program") i wielokrotnie odwiedzali ZSRR.

Marek Has
przedruk z ZB 19
rysunek

Dedykowane człowiekowi naszych czasów - naszemu śpiącemu bratu, umierającemu przed telewizorem, galernikowi swojej fabryki, uniwersytetu, rodziny, firmy, entuzjaście "Koła Fortuny" i "Dynastii", z braku Życia w sobie śledzącemu z zapartym tchem życie gwiazd - biednych, znarkotyzowanych kukieł. Człowiekowi, który nigdy nie poznał wolności, przestrzeni, magii życia, miłości, szczęścia. Człowiekowi, który nigdy nie zadał sobie trudu, by zapytać KIM JESTEM? który nie wie o istnieniu Tajemnicy. Dla którego miłość to konwulsyjne ruchy bioder, a modlitwa to poruszanie wargami. Człowiekowi, który jest pusty jak czarna dziura, a którego królestwo to codzienność - ciągnąca się aż po horyzont pustynia popiołu i zatrutych źródeł. Którego nędzy duchowej nie da się opisywać, nie roniąc łez. Człowiekowi, który musi umrzeć. Człowiekowi, który nie wie, czym jest śmierć. Człowiekowi, który śmierci się boi.

pogrążony w bólu autor


BZB nr 6 - Klejnot spełniający wszelkie życzenia | Spis treści