GB No. 11, spring 1993


Green Brigades

Editors: Piotr Rymarowicz, Katy Wimble, Andrzej Żwawa

Layout and Illustrations: Katy Wimble

Translations: Biuro Usług Lingwistycznych (unless noted), Basztowa 24/3a, Kraków, tel. 215151

Printing: Zakład Usług Poligraficznych, Bolesław Debiak, Lea 114, 30-133 Kraków, tel. 372133, ext. 435


Submit Articles to: Zielone Brygady, Wydzia3 Chemii UJ, Ingardena 3/100, 30-060 Kraków, Poland
tel. (48-12) 336377, ext. 234; tlx. 0322297 UJ PL
fax. (48-12) 340515 or 226306 or 216460


Deadline for next edition: August 1, 1993

On the Cover: Anti-car demonstration, Kraków, May 15, 93; photo by: Kaj Romeyko-Hurko


GB No. 11, spring 1993 | Contents