GB No. 1(16)/95


Green Brigades - Ecologists' Paper

ISSN 1231-2134

Editors: Piotr Rymarowicz

Layout: Piotr Rymarowicz

Photos and drawing:
EYFA (pages 35, 36), Waldemar Frąckiewicz (page 31),
RNRWI (pages 1, 6, 7), Tomasz Poller (page 19),
Janusz Reichel (page 14), Piotr Rymarowicz (pages 1,20),
Wojciech Wójtowicz (page 5), Agnieszka Ziobrowska (pages 3,12, 23)

Translations: Jacek Iwański, Piotr Rymaroicz, Małgorzata Zielińska

Publisher: "GREEN BRIGADES" PUBLISHING HOUSE

Address:

Sławkowska 12/24 (IV p.), 31-014 Kraków, POLAND
tel. 48/12/222147 ext. 25, fax: 48/12/222264 ext. 22,
E-mail: zb@zb.most.org.pl

Bank account:

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych,
Bank Ochrony Środowiska SA o/Kraków,
nr 630106-105428-2710-00

Deadline for next edition: 30th June, 1995


The publication of this magazine was possible thanks to:


GB No. 1(16)/95 | Contents