GB No. 2(17)/95


Green Brigades - Ecologists' Paper

ISSN 1231-2134

Editor: Piotr Rymarowicz

Layout: Piotr Rymarowicz

Photos and drawings:
Tomasz Kopia, Tomasz Poller (page 14), Piotr Rymarowicz (pages 1, 2, 12, 14, 17, 20, 23, 22), "Greenworks" (pages 24, 25)

Translations: Jacek Iwański, Małgorzata Maciejewska, Piotr Rymarowicz

Publisher: "GREEN BRIGADES" PUBLISHING HOUSE

Address:

Sławkowska 12/24 (IV p.), 31-014 Kraków, POLAND
tel. 48/12/222147 ext. 28, fax: 48/12/222264 ext. 22
tel. 48/12/222264 ext. 28, fax: 48/12/222147 ext. 22
E-mail: zielbryg@gn.apc.org

Bank account:

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych,
Bank Ochrony ¦rodowiska SA o/Kraków,
nr 630106-105428-2710-00

Deadline for next edition: 30th September, 1995


GB No. 2(17)/95 | Contents