GB No. 3(18)/95


ŻYC NIE UMIERAĆ

czekać
a przecież niepokój
budzi

oczy już coraz mniej widzą

kruki i wrony
gniazda na
cmentarzu
wija

i żyją
(jak ludzie mówią)
ponoć do siedemdziesiątki

HEAVEN ON EARTH

to wait
but disquiet
awakes

my eyes see less and less

ravens and crows
build
nests at
the cemetery

and live
(as people say)
to seventy

Elizabeth Ornatowska

picture

GB No. 3(18)/95 | Contents