GB No. 1(24)/97


WYDAWNICTWO "ZIELONE BRYGADY"
(PUBLISHING HOUSE "GREEN BRIGADES")

Sławkowska 12/24 (IV p.), 31-014 Kraków, Poland
tel. 48/12/4222147, 4222264 ext. 28, 33
fax 48/12/4222147, 4222264 ext. 22, 26
e-mail: andrzej@fwie.most.org.pl
page: http://akson.sgh.waw.pl/~ada/ZB
page: main.tuniv.szczecin.pl/pub/amiga/scena/ziny/ZB
Account Bank Ochrony ¦rodowiska S.A. o/Kraków
Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych nr 15401115-105428-27005-00


GB No. 1(24)/97 | Contents