Wersja offline

ccb.gif (2842 bytes)

Baltic-Nordic NGO Network for Sustainable Energy

Taiga Rescue Network

Agenda 21 dla regionu Morza Bałtyckiego

Propozycja organizacji ekologicznych

baltic.gif (18733 bytes)

Przyjęta na IX dorocznym spotkaniu Coalition Clean Baltic, maj 1998

Opublikowano w języku polskim dzięki pomocy finansowej Coalition Clean Baltic
Published thanks to financial support of Coalition Clean Baltic


Spis treści

Wstęp

Polityka sektorowa *

Problemy o szczególnym znaczeniu*