SPIS TREŚCI:

  1. Darek Szwed, Piotr Rymarowicz: SPALANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH - BANKRUCTWO WSZYSTKICH MITÓW
5
21
27
35
39
43
49
56
Dodatek 1: "Szklana butelko wróć" 57
Dodatek 2: Wybrane publikacje w jezyku polskim nt. odpadów 58

 

O autorach:

Paweł Głuszyński - ur. 1966, absolwent nauk społecznych na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie (magisterium z ekozofii), konsultant Greenpeace International, Toxic Trade Campaign, koordynator ogólnopolskiej kampanii antyspalarniowej, prezes Ogólnopolskiego Towarzystwa Zagospodarowania Odpadów. Współautor niezależnego "Raportu w sprawie budowy zespołu zbiorników wodnych Czorsztyn-Niedzica i Sromowce Wyżne", współautor "Raportu Ruchów Ekologicznych 'Brazylia 92'", koordynator projektu i autor "Bazy danych Organizacji i Ruchów Ekologicznych w Polsce", autor raportu "Zachodnia Piromania kroczy na Wschód. Spalarnie w Europie środkowo-Wschodniej".

Piotr Rymarowicz - ur. 1963, absolwent chemii na Uniwersytecie Jagiellońskim (magisterium z chemii zeolitów), jeden z twórców "Zielonych Brygad - pisma ekologów", oświęcimskiej grupy Federacji Zielonych, Ogólnopolskiego Towarzystwa Zagospodarowania Odpadów i Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Bielsku-Białej. Członek Rady Ekologicznej przy Prezydencie RP, Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska w Bielsku-Białej, Rady Programowej Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot i komisji zdrowia i ochrony środowiska Rady Miasta w Oświęcimiu.

Dariusz Szwed - ur. 1967, absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie (praca magisterska "Porównywanie kosztów alternatywnych metod zagospodarowania odpadów"), od 1990 roku uczestnik Krakowskiej Grupy Federacji Zielonych, koordynator na Europę środkową i Wschodnią europejskiej sieci działania na Rzecz Opakowań Ekologicznych (Sustainable Packaging Action Network - SPAN), członek zarządu Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, koordynator projektu "Zrównoważony rozwój Krakowa". Autor publikacji edukacyjnych "Kolorowe pojemniki" i "śmieci".