BIURO WSPIERANIA LOBBINGU EKOLOGICZNEGO

zostało powołane w celu zwiększenia efektywności działań pozarządowych organizacji ekologicznych.

Cel ten realizuje wzmacniając oddziaływanie pozarządowych organizacji ekologicznych na procesy decyzyjne na poziomie parlamentu i rządu.

KTO MOŻE KORZYSTAĆ Z USŁUG BWLE?

Ale tylko te, które płacą składki na utrzymanie BWLE.

BWLE dostarcza im informacje o problemach, którymi zajmuje się ruch ekologiczny oraz o samym ruchu.

Dziennikarzom i politykom udziela informacji za darmo. W ten sposób promuje aktywność organizacji ekologicznych i wzmacnia ich działania lobbingowe.

Szczegóły o zasadach korzystania z BWLE można uzyskać u koordynatora BWLE.

DLACZEGO BIURO WSPIERANIA LOBBINGU EKOLOGICZNEGO?

Polska znajduje się na etapie transformacji ustrojowej. Parlament stale boryka się z nowymi ustawami i przepisami. Sytuacja taka stanowi szansę i wyzwanie dla ekologów. M.in. od ich wpływu na polityków zależy, w którym kierunku będzie rozwijał się nasz kraj.

Prowadzenie lobbingu wymaga jednak poświęcenia dużej ilości czasu i to w dni robocze, bo zazwyczaj wtedy jest prowadzona działalność polityczna. Oznacza to, że lobbing nie jest odpowiednim zajęciem dla ochotników mających przeważnie czas w dni wolne od pracy.

Do prowadzenia lobbingu niezbędne jest także posiadanie odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, dlatego mogą go prowadzić doświadczeni liderzy. Ci jednak niewiele czasu mogą poświęcić na lobbing, gdyż dużo czasu zabierają im sprawy związane z funkcjonowaniem organizacji.

Z powodu wspomnianego braku czasu i możliwości, gromadzenie informacji i "trzymanie ręki na pulsie" najnowszych wydarzeń stanowi dla organizacji duże obciążenie, szczególnie dla tych, które znajdują się poza stolicą. A większość z nich działa właśnie poza Warszawą.

BWLE zostało powołane, aby rozwiązać ten problem.

HISTORIA BWLE

W 1995 r. Międzyuczelniane Lobby Ekologiczne (MLE) przeprowadziło badania wśród działaczy organizacji ekologicznych mające na celu określenie potrzeby wsparcia lobbingu ekologicznego w Polsce. Raport końcowy przygotowany przez MLE wykazał, że istnieje potrzeba powołania biura, które zajmowałoby się wspieraniem ekologów chcących wpływać na działania parlamentu i rządu.

W czerwcu 1996 r. w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji ekologicznych, podczas którego wypracowano podstawowe zasady działania Biura Wspierania Lobbingu Ekologicznego.

Powołano także grupę roboczą (później nazwaną Komitetem Sterującym) mającą kontynuować prace.

Komitet Sterujący:

W maju 1998 roku BWLE rozpoczęło działalność w Warszawie. W lipcu 1998 podjęto decyzję o rejestracji Związku Stowarzyszeń BWLE. Do chwili obecnej deklaracje korzystania z BWLE zgłosiły:

BIURO WSPIERANIA LOBBINGU EKOLOGICZNEGO

BWLE REALIZUJE SWOJE CELE POPRZEZ:

KOORDYNATOR BWLE:

Dariusz Szwed
Pl. Zamkowy 10, II piętro
00-277 Warszawa
e-mail: szwed@bwle.most.org.pl
http://www.most.org.pl/bwle

BWLE jest wspierane przez: