6BADANIE ODCZYNU pH GLEBY.

Odczyn gleby ma dla rośliny duże znaczenie, ponieważ wiele roślin nie znosi gleby zakwaszonej. Odczyn zależy od zawartości wapnia w glebie, jeżeli jest go za mało gleba staje się kwaśna.

Żeby zbadać odczyn gleby można użyć specjalnych papierków lakmusowych, które w zetknięciu z gleba odbarwią się i na podstawie barwnej legendy określić odczyn badanej gleby. Można też polać grudkę ziemi kilkoma kroplami silnie rozwodnionego kwasu solnego lub zwykłego octu. Jeżeli polana grudka "burzy się" i powstają na niej pęcherzyki ; oznacza to, że mamy dobrą niekwaśną glebę, zawierającą dostateczną ilość wapnia.

Gleby kwaśne wykazują pH od 0 do 7,0, gleby zasadowe od 7,0 do 14,0. Zbyt kwaśny odczyn gleby ma wpływ nie tylko na wzrost roślin. Nadmierne zakwaszenie gleby powoduje zanik struktury gruzełkowatej i wymywanie różnych ważnych składników z gleby.

Poniższa tabela przedstawia wartości pH dla danych typów gleb.

wartość pH

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

odczyn

b. kwaśny

kwaśny

umiarkowanie kwaśny

słabo kwaśny

słabo zasadowy

zasadowy

silnie zasadowy

 

gleby kwaśne

gleby obojętne

gleby zasadowe

typy gleb

gleby piaszczyste

gleby gliniasto-piaszczyste

gleby gliniaste

   

gleby ilaste

gleby próchniczne