"Zielone Brygady" | Biblioteka "Zielonych Brygad" | Inne publikacje | Wirtualna księgarnia ]
"Green Brigades" | "Grasshopper" | Jak pisać do ZB? | Oferta pracy | Strona główna ]


Organa państwa

Wydawnictwo "Zielone Brygady" (http://www.zb.eco.pl) wychodząc na przeciw potrzebom P.T. Czytelników przedstawia adresy organów Państwa.


WŁADZA USTAWODAWCZA

Prezydent RP
(http://www.prezydent.pl)

Sejm
(http://www.sejm.gov.pl)

Senat
(http://www.senat.gov.pl)

WŁADZA WYKONAWCZA

Prezes Rady Ministrów
(http://www.kprm.gov.pl)

Prokurator Generalny - Minister Sprawiedliwości
(http://www.mojak.gov.pl)

Minister Gospodarki
(http://www.cup.gov.pl)

Minister Skarbu Państwa
(http://www.mst.gov.pl)

Minister Zdrowia
(http://www.mzios.gov.pl)

Minister Kultury i Sztuki
(http://www.mkis.gov.pl)

Komitet Integracji Europejskiej
(http://www.ibspan.waw.pl/ukie)

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
(http://www.krus.org.pl)

Urząd Regulacji Energetyki
(http://www.ure.gov.pl)

Agencja Mienia Wojskowego
(http://www.amw.com.pl)

Minister Obrony Narodowej
(http://www.wp.mil.pl)

Minister Rolnictwa
(http://minrol.gov.pl)

Minister Finansów
(http://minrol.gov.pl)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
(http://www.mswia.gov.pl/mswia/cieslak.htm)

Minister Ochrony Środowiska
(http://www.mos.gov.pl)

Urząd Patentowy
(http://saturn.ci.uw.edu.pl/up/#urzadpatentowyrp)

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
(http://www.telbank.pl/uanty.gov)

Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w Tarnowie
(http://green.eko.tarnow.pl/sanepid)

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Tarnowie
(http//www.wios.tarnow.pl)

Urząd Morski w Gdyni
(http://www.umgdy.gov.pl)

Główny Inspektorat Lotnictwa Cywilnego
(http://www.gilc.gov.pl)

Agencja Techniki i Technologii
(http://www.att.gov.pl)

WŁADZA SĄDOWNICZA

Sąd Najwyższy
(http://www.sn.pl)

Trybunał Konstytucyjny
(http://www.trybunal.gov.pl)


Materiały przygotował i dostarczył: Piotr Szkudlarek szkud@wp-pwn.com.pl"Zielone Brygady" | Biblioteka "Zielonych Brygad" | Inne publikacje | Wirtualna księgarnia ]
"Green Brigades" | "Grasshopper" | Jak pisać do ZB? | Oferta pracy | Strona główna ]

Wydawnictwo "Zielone Brygady"
Eldonejo "Verdaj Brigadoj" - Publishing House "Green Brigades"