"Zielone Brygady" | Biblioteka "Zielonych Brygad" | Inne publikacje | Wirtualna księgarnia ]
"Green Brigades" | "Grasshopper" | Jak pisać do ZB? | Oferta pracy | Strona główna ]


Anna Kurak

Anna Kurak

Anna Kurak to ukraińska ¶piewaczka urodzona w Polsce. Znana doskonale jako wokalistka, poetka, dramatopisarz, reżyser teatralny.

Na scenie muzycznej zadebiutowała w 1990r. na Międzynarodowym Festiwalu "Złote Trembity" w Truskawcu na Ukrainie, gdzie zdobyła II miejsce.

Od tego czasu regularnie występowała na wszystkich ukraińskich imprezach oraz festiwalach mniejszo¶ci narodowych w Polsce, np.

- Festiwal Mniejszo¶ci Narodowych w Gdańsku (1994, 1996),
- Ukraiński Jarmark w Sopocie (1993, 1995, 1999),
- Festiwal Ukraińskiej Kultury w Przemy¶lu (1997)

Uwieńczeniem dotychczasowej pracy artystki było wydanie w 1997r. autorskiej kasety "Bez Tebe". Anna Kurak przed występem

Do roku 1997r. artystka prowadziła karierę solow±. W tymże roku zwi±zała się z grup± Natenczas, a następnie w 1998r. z grup± ETNOoS, z któr± współpracuje do dnia dzisiejszego.

Muzyka artystki przez cały czas trwania jej kariery ewoluowała od poetyckiej piosenki autorskiej poprzez próby pop-jazzowe do poł±czeń folkloru ukraińskiego z muzyk± współczesn±, tak± jak: trans-acid-jazz.

"Muzyka artystki nie zamyka się w ramach czy to prostych pop-soulowych rytmów, czy wokół melodii folkowych. Wokalistka ¶piewa swinguj±c, jazzuj±c, stwarzaj±c atmosferę lekko¶ci, ironii, zabawy, kokieterii i nadziei" - tak opisuje twórczo¶ć Anny Kurak dziennikarz Włodzimierz Priadko.

Anna Kurak
Kaseta Bez Tebe

Uważaj
Koło riczky
ETNOoS

Wierzbowa kładeczka
Oj, wyjdę
Oj, pójdę do miłego
Słońce
Natenczas

Stan przemijania
Ukrywam
Za pizno


informacje o zespole ETNOOS ]


Kontakt: jaworyna@go2.pl

Poza ¶piewaniem i wieloma innnymi formami aktywno¶ci artystycznej Anna Kurak jest także założycielem i członkiem zarz±du Instytutu Rozwoju i Promocji Kolei w Warszawie (www.most.org.pl/iripk)."Zielone Brygady" | Biblioteka "Zielonych Brygad" | Inne publikacje | Wirtualna księgarnia ]
"Green Brigades" | "Grasshopper" | Jak pisać do ZB? | Oferta pracy | Strona główna ]

Wydawnictwo "Zielone Brygady"
Eldonejo "Verdaj Brigadoj" - Publishing House "Green Brigades"