Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

Zostańmy z protestantami z Birmy!

Wyraź sprzeciw wobec polityki zabijania w Birmie podpisując się pod petycją Stand with the Burmese Protesters. W ciągu kilku dni pod petycją podpisało się ponad 500 tys. ludzi. Autorzy petycji probują uzyskać w tym tygodniu (8-14.10.07) 1 milion podpisów.