Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.
Szanowni Państwo,
Dziękujemy za wspieranie naszych działań mających na celu ochronę
Polski przed zalewem GMO. W 2006 wspólnie wywalczyliśmy wprowadzenie
w ustawie o paszach zapisu dotyczącego zakazu użycia pasz z genetycznie
modyfikowanymi składnikami od sierpnia tego roku.
Niestety obecne Ministerstwo Rolnictwa uległo naciskom zwolenników GMO i
domaga się zmiany wyżej wspomnianej ustawy i PRZESUNIĘCIA TERMINU
WPROWADZENIA ZAKAZU AŻ do 2012 roku.
Kolejny raz musimy dać wyraźny sygnał, że Polacy nie chcą GMO i, że nie można
zmieniać prawa służącego zdrowiu społeczeństwa.

Na stronie http://gmo.icppc.pl/index.php?id=330 przygotowaliśmy list
gotowiec, który zostanie automatycznie wysłany do Rady Ministrów (wszystkich
ministrów w obecnym rządzie) bowiem to oni w pierwszej kolejności muszą
zatwierdzić proponowaną zmianę.

!!!Przypominamy, że aby list był 'zaliczony' muszą się w nim znaleźć Państwa
imię i nazwisko oraz dokładny adres.

Z poważaniem,
Sir Julian Rose
Jadwiga Łopata
=================
ICPPC - International Coalition to Protect the Polish Countryside,
Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi
34-146 Stryszów 156, Poland tel./fax +48 33 8797114 biuro@icppc.pl,
www.icppc.pl www.gmo.icppc.pl www.eko-cel.pl