Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.
Do: Red. Andrzej Żwawa
"ZIELONE BRYGADY"
ul. Sławkowska 12/14
31-014 Kraków
Od: Dr hab. Konrad Waloszczyk
ul. Łukowska 7/75
04-133 Warszawa
tel. 613-71-68
konradw@kki.net.pl

Dotyczy: TRWANIA I ROZWOJU "ZIELONYCH BRYGAD"

Warszawa, 1 maja 1998

"Zielone Brygady" są w powszechnej opinii najlepszym obecnie ekologicznym pismem w Polsce. Czyta je m. in. kilkaset studentów mojego kursu "Podstaw ekofilozofii". Wyróżniającą cechą tego pisma jest ekologiczny autentyzm, nieskażony zależnościami od reklamy, sponsoringu, polityki i innych wpływów. Wypowiadają się w nim głównie ludzie młodzi, ideowi i bezkompromisowi. Niewątpliwie ekologia potrzebuje także sztuki mądrego kompromisu, ta jednak nie powinna wyprzedzać zasadniczej filozofii ekologicznej, której celem jest nie tylko ochrona środowiska, ale wszechstronny renesans cywilizacyjny.

W przeddzień włączenia się Polski w struktury Unii Europejskiej świadomość ekologiczna w Polsce potrzebuje wzmocnienia. Jest ona bowiem relatywnie słaba do analogicznej świadomości w krajach zachodnich. Zarówno wśród rządzących, jak rządzonych dominuje u nas bezkrytyczny pęd do ilościowej konsumpcji, bez baczenia na środowiskowe i społeczne szkody, jakie stąd wynikają. Kraje wyżej od nas rozwinięte wycofują się z takiego modelu dobrobytu. Nie chcąc powtarzać ich błędów sprzed kilkudziesięciu lat, powinniśmy wspierać słaby jeszcze u nas ruch ekologiczny - moralnie, opiniotwórczo i finansowo. Jestem przekonany, że właściwym, praktycznym tego wyrazem byłaby wszelka pomoc dla dalszego trwania i rozwoju dwutygodnika i wydawnictwa "Zielone Brygady".

Dr hab. Konrad Waloszczyk
Katedra Filozofii Ekologicznej
w Politechnice Łódzkiej
Prezes (1991-95) Towarzystwa Przyjaciół Filozofii Ekologicznej

----------

Do: Red. Andrzej Żwawa
Wydawnictwo "ZIELONE BRYGADY"
ul. Sławkowska 12/14
31-014 Kraków
Od: Dr hab. Konrad Waloszczyk
Katedra Filozofii Ekologicznej
w Politechnice Łódzkiej
ul. Łukowska 7/75
04-133 Warszawa

Dotyczy: TRWANIA I ROZWOJU WYDAWNICTWA "ZIELONE BRYGADY"

Warszawa, 8 maja 1998

"Zielone Brygady" są w powszechnej opinii najlepszym obecnie ekologicznym pismem w Polsce. Czyta je m. in. kilkaset studentów mojego kursu p.t. "Podstawy ekofilozofii". Dwie wyróżniające cechy tego pisma to ekologiczny autentyzm i demokratyzm. Pismo i wydawnictwo książkowe pozostają nieskażone zależnościami od reklamy, sponsoringu, polityki i innych wpływów. Wypowiadają się w nim głównie ludzie młodzi, ideowi i kompetentni. W publicznych dyskusjach - w obradach komisji sejmowych czy w telewizji - potrafią bronić ekologicznych racji nie emocjami, lecz wszechstronną wiedzą.

W przeddzień włączenia się Polski w struktury Unii Europejskiej świadomość ekologiczna w Polsce potrzebuje wzmocnienia. Jest ona bowiem relatywnie słaba do analogicznej świadomości w krajach zachodnich. Zarówno wśród rządzących, jak rządzonych dominuje u nas mało krytyczny pęd do ilościowej konsumpcji, bez baczenia na środowiskowe i społeczne szkody, jakie stąd wynikają. Kraje wyżej od nas rozwinięte wycofują się z takiego modelu dobrobytu. Aby nie powtarzać ich błędów sprzed kilkudziesięciu lat, należy wspierać słaby jeszcze u nas ruch ekologiczny - moralnie, opiniotwórczo i finansowo. Wiadomo, że demokracja to przede wszystkim równość szans, m. in. w oddziaływaniu na opinię publiczną. Ruch ekologiczny w krajach pokomunistycznych jeszcze tej równej szansy nie ma, gdyż jest zdominowany grupami ciasnych interesów i ideologią wzrostu gospodarczego w anachronicznym stylu.

Jestem przekonany, że właściwym, praktycznym wyrazem poparcia dla demokratycznych przemian w Polsce byłaby m. in. wszelka pomoc dla dalszego trwania i rozwoju dwutygodnika i wydawnictwa "Zielone Brygady".

Dr hab. Konrad Waloszczyk
Katedra Filozofii Ekologicznej
w Politechnice Łódzkiej
Prezes (1991-95) Towarzystwa Przyjaciół Filozofii Ekologicznej