Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.
Zaapeluj do Ministra Środowiska, by nie dopuścił do dewastacji przyrody Tatr.

15 grudnia 2007 r. nastąpi oficjalne otwarcie zupełnie nowej kolei linowej
z Kuźnic na Kasprowy Wierch, która zimą będzie wwozić dwukrotnie więcej
ludzi w serce Tatr.

Wejdź na stronę Pracowni i wyślij list do Ministra Środowiska.
Przekaż tą informację dalej do znajomych!

http://www.pracownia.org.pl/akcja/index.php?akcja=1

Sprawa ochrony Tatr i rozbudowy kolei na Kasprowy Wierch stanowi precedens
w skali kraju. Jest to największa inwestycja na terenie prawnie chronionym
w Polsce (Tatrzański Park Narodowy, rezerwat ścisły, Światowy Rezerwat
Biosfery, obszar Natura 2000), która została przeprowadzona bez zbadania
jej wpływu na bezcenną przyrodę Tatr i żyjące tam kozice, świstaki oraz
wiele innych gatunków roślin i zwierząt. Decyzję o rozbudowie kolei
zostały podjęte uznaniowo z pominięciem głosu społecznego (naukowców i
organizacji ekologicznych), a co najważniejsze z pominięciem prawa
krajowego i UE. Co istotne, dwie decyzje podjęte przez poprzedniego
ministra środowiska Jana Szyszko w sprawie rozbudowy kolei linowej zostały
uchylone przez sąd i uznane za bezprawne. Obecnie nadal toczą się
postępowania przed krajowymi sądami oraz rozpatrywana jest skarga
organizacji ekologicznych przez Komisję Europejską.

Przed laty, w 1935 r., kiedy kolej została oddana do użytku,
zaprotestowała cała Państwowa Rada Ochrony Przyrody podając się do dymisji
na czele z światowej sławy autorytetem Władysławem Szaferem. I Ty dziś
możesz zaprotestować przeciwko niszczeniu Polskiej bezcennej przyrody Tatr
i łamaniu prawa.

Tatrom grozi dewastacja! - Zaapeluj do Ministra Środowiska, Prof. Macieja
Nowickiego by podjął stosowne działania ochronne w sprawie kolei linowej
na Kasprowy Wierch.

Tatry są bezcenną wartością i dziedzictwem narodowym, którą należy chronić
na równi z Wawelem i Zamkiem Królewskim.


Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
e-mail: biuro@pracownia.org.pl
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra
tel./fax: (+48) 33/ 8171468, tel. 33/ 8183153
http://www.pracownia.org.pl