Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

AKADEMIA OCHRONY PRZYRODY 2003/2004

AKADEMIA OCHRONY PRZYRODY 2003/2004

Instytut Ochrony Przyrody PAN
przy współpracy
Ośrodka Studiów Franciszkańskich PAT
i Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Krakowie

zapraszają: nauczycieli i studentów (zwłaszcza kierunków przyrodniczych i pedagogicznych), pracowników służb ochrony przyrody, katechetów, członków organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną przyrody, przedstawicieli samorządów lokalnych i administracji państwowej oraz wszystkich zainteresowanych na cykl wykładów otwartych z zakresu ochrony przyrody: Akademia Ochrony Przyrody 2003/2004.
W trakcie każdego spotkania proponujemy 4 wykłady w 2 głównych blokach tematycznych:
1. Biologiczno-ogólnocywilizacyjne aspekty ochrony przyrody
2. Filozoficzno-teologiczne aspekty ochrony przyrody
PROGRAM SPOTKAŃ W ROKU AKADEMICKIM 2003/2004
1) 22.10.2003 (15:00 – 19:00)
I. Człowiek i przyroda:
Wykł. 1. – Ochrona przyrody jako idea, działalność oraz nowy kierunek wiedzy – Prof. dr hab. Z. Mirek (1500 – 1600)
II. Teologia a ochrona przyrody:
Wykł. 2. – Bóg i stworzenie – idee przewodnie biblijnej nauki o stworzeniu – Prof. dr hab. Z. Kijas OFMConv (1600 – 1700)
I. Pojęcie bioróżnorodności:
Wykł. 3. – Czym jest pojęcie bioróżnorodności i jej ekologiczne uwarunkowania – Dr P. Adamski (1700 – 1800)
I. Człowiek a przyroda:
Wykł. 4. – Postrzeganie przyrody a problem jej ochrony – Dr P. Adamski (1800 – 1900)
2) 12.11.2003 (15:00 – 19:00)
I. Pojęcie bioróżnorodności:
Wykł. 5. – Ochrona bioróżnorodności – Prof. dr hab. Z. Witkowski (1500 – 1600)
II. Teologia a ochrona przyrody:
Wykł. 6. – Kryzys ekologiczny a Biblia – Mgr S. Jaromi OFMConv (1600 – 1700)
I. Człowiek a przyroda:
Wykł. 7. – Wymieranie gatunków na świecie – przegląd najciekawszych przypadków – Prof. dr hab. Z. Głowaciński (1700 – 1800)
Wykł. 8. – Zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego – Prof. dr hab. K. Sawicka-Kapusta (1800 – 1900)
3) 10.12.2003 (15:00 – 19:00)
I. Ochrona abiotycznych elementów przyrody:
Wykł. 9. – Dziedzictwo geologiczne i jego ochrona – Mgr J. Otęska-Budzyn (1500 – 1600)
II. Teologia a ochrona przyrody:
Wykł. 10. – Religijne źródła współczesnej ekoetyki – Mgr S. Jaromi OFMConv (1600 – 1700)
I. Ekologia ekosystemu:
Wykł. 11. – Rola ssaków drapieżnych w przyrodzie – Prof. dr hab. Henryk Okarma (1700 – 1800)
Wykł. 12. – Wpływ zanieczyszczeń środowiska na ekosystemy wodne – Doc. dr hab. E. Dumnicka (1800 – 1900)
4) 14.1.2004 (15:00 – 19:00)
I. Ekologia populacji:
Wykł. 13. – Mechanizmy działania populacji a ochrona przyrody – Dr P. Adamski (1500 – 1600)
II. Teologia a ochrona przyrody:
Wykł. 14. – Uduchowione ciało – myślenie duchem i ciałem wg Pisma Świętego jako przykład integralności człowieka z przyrodą – Prof. dr hab. Z. Kijas OFMConv (1600 – 1700)
I. Ekologia populacji:
Wykł. 15. – Zagrożenia związane ze wzrostem fragmentacji siedlisk – Dr P. Adamski (1700 – 1800)
Wykł. 16. – Wpływ zanieczyszczeń środowiska na ekosystemy lądowe – Prof. dr hab. R. Laskowski (1800 – 1900)
5) 18.2.2004 (15:00 – 19:00)
I. Rola genetyki w ochronie przyrody:
Wykł. 17. – Badanie zmienności genetycznej populacji (pojęcie heterozygotyczności) – Mgr M. Konopiński (1500 – 1600)
II. Teologia a ochrona przyrody:
Wykł. 18. – Ziemia jako matka i mieszkanie dla człowieka w jego drodze do prawdziwego szczęścia – Prof. dr hab. Z. Kijas OFMConv (1600 – 1700)
I. Rola genetyki w ochronie przyrody:
Wykł. 19. – Technika genetyczna, inżynieria genetyczna – zagadnienia prawne (jako problem prawa ochrony środowiska) – Dr B. Iwańska (1700 – 1800)
Wykł. 20. – Ochrona dużych drapieżników – Prof. dr hab. Henryk Okarma (1800 – 1900)
6) 17.3.2004 (15:00 – 19:00)
I. Formy ochrony przyrody:
Wykł. 21. – Ochrona gatunkowa. Ochrona czynna i bierna – Dr W. Bąba (1500 – 1600)
II. Teologia a ochrona przyrody:
Wykł. 22. – Stworzenie i odkupieni” źródłem nadziei na przywrócenie utraconej równowagi w przyrodzie i szansą wyjścia z kryzysu ekologicznego – Prof. dr hab. Z. Kijas OFMConv (1600 – 1700)
I. Formy ochrony przyrody:
Wykł. 23. – Ochrona obszarowa – Dr K. Zając (1700 – 1800)
Wykł. 24. – Ochrona obszarowa i gatunkowa – zagadnienia prawne (ustawa o ochronie przyrody) – Dr B. Iwańska (1800 – 1900)
7) 21.4.2004 (15:00 – 19:00)
I. Ochrona przyrody w praktyce:
Wykł. 25. – Kompetencje i struktury służb ochrony przyrody – Dr B. Kotońska (1500 – 1600)
Wykł. 26. – Międzynarodowe inicjatywy ekologiczne czyli współczesna koncepcja ochrony przyrody w praktyce – Dr S. Tworek (1600 – 1700)
II. Chrześcijańska ekologia człowieka cz. 1.:
Wykł. 27. – Stanowisko Katolickiej Nauki Społecznej w kwestii ekologicznej – Mgr S. Jaromi OFMConv (1700 – 1800)
Wykł. 28. – Papieska koncepcja Ecologia humana – Mgr S. Jaromi OFMConv (1800 – 1900)
8) 12 maja 2004 r. (15:00 – 19:00)
I. Zagadnienia globalne:
Wykł. 29. – Gatunki inwazyjne na świecie i w Polsce – Dr W. Solarz (1500 – 1600)
Wykł. 30. – Ekonomiczne aspekty ochrony przyrody – Dr K. Berbeka (1600 – 1700)
II. Chrześcijańska ekologia człowieka cz. 2.:
Wykł. 31. – Chrześcijańska Ewangelia życia w obliczu współczesnych kryzysów – Mgr S. Jaromi OFMConv (17:00 – 18:00)
Wykł. 32. – Ideał dzisiejszego człowieka ekologicznego – Mgr S. Jaromi OFMConv (1800 – 1900)
Uczestnictwo w wykładach jest nieodpłatne. Istnieje możliwość uzyskania zaświadczenia o uczestnictwie w wykładach.
• Wykłady odbędą się w Sali Konferencyjnej Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie przy Al. Mickiewicza 33 (tel. 632 05 49, 632 11 01 wew. 134, 135, 138);
• Informacja: e-mail: grzegorczyk@iop.krakow.pl; http://www.iop.krakow.pl


EKOLOGIA ZACZYNA SIĘ OD PRZEMIANY SERCA
Drodzy Przyjaciele, przyznam się Wam, że czasem w moim zaangażowaniu dla przyrody, dzikiego świata i pięknego środowiska naszego życia przeżywam chwile zwątpienia i zniechęcenia. Przecież ciągle tyle trudności; przecież tylu innych woli poddać się konsumpcyjnemu, bezrefleksyjnemu pędowi za tzw. nowoczesnością; przecież nazywają nas oszołomami i ciemniakami…
Może i wy kiedyś tak się czuliście… może warto w takich chwilach być razem i pogadać przy herbacie lub wybrać się na spacer do lasu… albo razem z niebieskim patronem ekologów prosić o pomoc z nieba.
Chcę Wam zatem zaproponować wspólne spotkanie, refleksję i modlitwę.
Zapraszam w środę 15 października o godz. 19 do bazyliki św. Franciszka w Krakowie na Mszę św. dla ekologów, przyrodników i wszystkich, którym nieobojętny jest kształt świata w którym żyjemy.
Mistrzem i patronem będzie nam św. Franciszek z Asyżu. W październiku czcimy jego święto i wspominamy braterski stosunek do zwierząt i całego świata przyrody. Próbujmy więc, razem z nim włączyć się w wielki hymn uwielbienia Boga, Stwórcy i Pana Wszechświata.
W ten sposób chcielibyśmy zapoczątkować nasze comiesięczne spotkania i refleksję nad tym, co do naszego zaangażowania wnosi perspektywa chrześcijańska i franciszkańska.
Kolejne spotkania planujemy 12 listopada i 10 grudnia.
Proszę o przekazywanie tej wiadomości znajomym, którzy pracują, studiują lub w ogóle mają do czynienia z ekologia, ochroną przyrody, ekorozwojem oraz wszystkim, których takie spotkania mogłyby zainteresować.
Z franciszkańskim pozdrowieniem “Pokój i dobro!”
Stanisław Jaromi OFM Conv.
Przewodniczący Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu
pl. Wszystkich Świętych 5
31-004 Kraków
0-12/422 53 76 w. 32
REFA@franciszkanie.pl
Kraków, 7.10.2003
Stanisław Jaromi