Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

Apel do związków zawodowych w Polsce

Poznań, 31.1.2004

APEL DO ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH W POLSCE

Przyjaciele!

W dniach 28 – 30.4.2004 w Warszawie odbędzie się spotkanie Europejskiego Forum Gospodarczego, podczas którego europejskie elity gospodarcze i polityczne dyskutować będą nt przyszłości naszego kontynentu. Nie zgadzając się z dotychczasową neoliberalną polityką gospodarczą, środowisko antyglobalistyczne uznało za konieczne zorganizowanie demonstracji, która byłaby głosem protestu m.in. przeciwko wzrostowi bezrobocia i polityce cięć socjalnych. Wychodząc na ulice chcemy dać do zrozumienia wielkiemu biznesowi i politykom, że nie zamierzamy biernie przyglądać się, jak nasz kraj, podobnie jak wiele innych miejsc na świecie, pada ofiarą logiki maksymalizacji zysków. Nie zamierzamy tolerować faktu rozkradania publicznych środków i spychania coraz szerszych rzesz społeczeństwa europejskiego, w tym polskiego, na margines życia.

Uważamy, że gdyby na demonstracji obecni byli przedstawiciele związków zawodowych i stowarzyszeń bezrobotnych, nasz głos brzmiałby jeszcze silniej. Podobnie jak w Seattle, Pradze, Genui i wielu innych miejscach, moglibyśmy wspólnie zademonstrować naszą jedność i determinację z walce z neoliberalizmem. Podobnie jak wspólnie broniliśmy bram zakładów w Ożarowie, moglibyśmy wziąć udział we wspólnej demonstracji w Warszawie 29.4.

Zwracamy się zatem do Was z propozycją, aby tradycyjnie przypadający na 11.4 Dzień Walki z Bezrobociem, zorganizować w Warszawie 29.4. Liczymy, że spotkamy się razem w Warszawie.

z serdecznymi pozdrowieniami

Uczestnicy spotkania środowisk
antyglobalistycznych
– Poznań 31.1.2004 na którym
reprezentowane były
środowiska z następujących ośrodków:
Katowice, Kielce, Kostrzyn n. Odrą,
Łódź, Miastko, Olsztyn,
Poznań, Sosnowiec,
Tarnobrzeg, Warszawa, Wrocław.