Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

Bilans gospodarki surowcami mineralnymi Polski i Świata 1998-2002

W ręce Szanownych Czytelników oddajemy jedenaste wydanie

BILANSU GOSPODARKI SUROWCAMI MINERALNYMI
POLSKI I ŚWIATA 1998-2002

Jest to alfabetyczna (od A (aluminium) do Ż (żelazostopy)) lista ponad 110 surowców mineralnych produkowanych, użytkowanych i przetwarzanych w Polsce w pełnym ujęciu statystycznym, zawierającym:
  • źródła pozyskiwania (złoża, surowce wtórne);
  • produkcję (wielkość zgodnie z obowiązującą nomenklaturą PKWiU, asortyment, trendy zmian w ostatnim pięcioleciu, główni producenci);
  • obroty (zgodnie z obowiązującą nomenklaturą SNTHZ PCN w ujęciu ilościowym i wartościowym, z uwzględnieniem struktury geograficznej handlu zagranicznego);
  • ceny na rynku krajowym i w obrocie międzynarodowym;
  • zużycie (główne kierunki, wielkość i struktura);
  • szerokie tło światowe, zilustrowane graficznie wykresami rozwoju produkcji ważniejszych surowców w poszczególnych rejonach świata w latach 1970-2002.

Wydawca:
Pracownia Polityki Surowcowej
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią
Polska Akademia Nauk
ul. Wybickiego 7, 31-261 Kraków
tel./fax 0-12/632 20 68
e-mail: surowce@min-pan.krakow.pl
http://www.min-pan.krakow.pl/zaklady/ppolitsur.php#bilans
Pracownia Polityki Surowcowej IGSMiE