Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

Centrum Interwencji Przyrodniczej
Centrum Interwencji Przyrodniczej
zaprasza do współpracy osoby, które potrzebują wsparcia przy prowadzeniu kampanii w obronie
miejsc cennych przyrodniczo.
Jeśli spotkałeś się z przypadkiem bezmyślnego niszczenia dzikiej przyrody, chcesz zaangażować się w jej obronę, a potrzebujesz pomocy, zgłoś się do Centrum.

Adres:
Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
ul. Jasna 17
43-360 Bystra
tel./fax 0-33/817 14 68
e-mail: biuro@pracownia.org.pl, www.pracownia.org.pl


Centrum może wspomóc kampanie, m.in. poprzez:
• nagłośnienie problemu w mediach,
• stworzenie grupy wsparcia: organizacji ekologicznych, środowisk naukowych, instytucji,
• porady, jak zredagować konieczne pisma i do kogo je skierować,
• pomoc w opracowaniu petycji, ulotek, plakatów etc.
• porady prawne i organizacyjne.