Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

Chcę

Wykorzystywać moje umiejętności
jedynie do takich prac,
które sumiennie uznam za służące
pokojowemu współistnieniu wszystkich ludzi,
sprawie ludzkiej godności i możliwości samorealizacji.

Wiem – spełnienie tych celów wymaga
udostępnienia wszystkim niezbędnych do życia udogodnień
dobrego pożywienia, powietrza, wody,
odzieży i dachu nad głową,
dostępu do piękna przyrody i dóbr kultury,
troskliwego, dobrego wykształcenia, opieki zdrowotnej
i możliwości pozwalających każdemu człowiekowi
odnaleźć swobodnie własne cele w życiu,
rozwijać siły i umiejętności twórcze
rąk, umysłu i ducha.

Wiem – istnieją obecnie po temu w Polsce i na Ziemi
wszelkie fizyczne możliwości.

Chcę – przyczyniać się
do rozwijania współpracy,
do unikania konfliktów, nadmiernych napięć, hałasu,
zatruwania ziemi, powietrza czy wody,
do ochrony piękna przyrody,
jej naturalnych zasobów
mineralnych, roślinnych i zwierzęcych.

Chcę
czynić sobie Ziemię kochaną.

1.8.2005
Szczęsny Zygmunt Górski