Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

Chcemy większej ochrony puszczy

DLA PUSZCZY I LUDZI

CHCEMY WIĘKSZEJ OCHRONY PUSZCZY

MÓWI PONAD PÓŁ TYSIĄCA MIESZKAŃCÓW PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ!

W trwającym od lat sporze o ochronę Puszczy Białowieskiej resort środowiska tłumaczy swoją niemoc powszechną niechęcią do zwiększania ochrony Puszczy ze strony lokalnych mieszkańców i brakiem funduszy.

Działające w regionie Towarzystwo Ochrony Krajobrazu zebrało w krótkim czasie znacznie ponad pół tysiąca podpisów od ludności regionu Puszczy, pod żądaniami m.in. przywrócenia zakazu wycinania wszelkich ponadstuletnich drzew i drzewostanów, zmniejszenia o połowę ilości wycinanych drzew w Puszczy i przeznaczenia drewna z Puszczy w pierwszej kolejności na potrzeby regionu; zaprzestania wycinania drzew w rezerwatach i parku narodowym; wstrzymania polowań celem przywrócenia równowagi i ograniczenia ruchu samochodowego na udostępnionych obecnie publicznie drogach leśnych, wyłącznie do ruchu lokalnego.

Nie są to żądania nierealne czy trudne do realizacji. Podpisujący się nadal pod żądaniami TOK mieszkańcy regionu białowieskiego mówili często, że nie chcą rezerwatu w obecnej postaci, do którego nie wolno im wchodzić a może wjeżdżać ciężki sprzęt i można wycinać drzewa. Puszcza wymaga ochrony, ale nie zamykania przed miejscową ludnością. Puszcza przez wieki zapłaciła już wielką cenę i dzisiaj drewno z Puszczy powinno służyć przede wszystkim miejscowej ludności, rząd natomiast musi zapewnić rekompensaty za utracone opłaty w związku z tworzeniem nowych rezerwatów. Są to tak małe kwoty, że narażanie gminy na straty sprawia wrażenie świadomej, antyochroniarskiej polityki, a mówienie, że ludność miejscowa nie chce większej ochrony to odbieranie głosu takim mieszkańcom, jak sygnatariusze tego apelu.

Sygnatariusze petycji z żądaniami i artyści chcą, żeby ich głos był usłyszany! Puszcza Białowieska potrzebuje radykalnej zmiany polityki – z myślą o przyrodzie i mieszkających tu ludziach.

Wycięte niedawno przy granicy dęby przetrwały wcześniej wojny i okupacje – niech ich najnowszy los będzie przestrogą!

Niech urzędnicy w Warszawie i w różnych instytucjach, które nie dostrzegają problemów Puszczy, usłyszą, że z tego regionu też odzywa się mocny głos za prawdziwą ochroną. Nie myślcie, że nam – mieszkającym tutaj jest wszystko jedno!

Puszcza Białowieska jest być może największą wartością jaką Polska ma do zaoferowania Europie i światu...


Towarzystwo Ochrony Krajobrazu,
ul. Białostocka 2a, Hajnówka

Towarzystwo Ochrony Krajobrazu